Reds: Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη για το γ΄τρίμηνο 2021

24/11/2021, 20:27
Reds: Αυξημένα τα οικονομικά μεγέθη για το γ΄τρίμηνο 2021

Σε ανακοίνωση για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών μεγεθών της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, προχώρησε η Reds Α.Ε..

Όπως αναφέρει η εταιρεία:

Τα έσοδα του Ομίλου, προέρχονται από την εκμίσθωση των ακινήτων του Πάρκου Smart Park στην περιοχή Γυαλού Σπάτα. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α. 1030/2021 (Β’702), 1057/2021 (Β’ 1069), 1058/2021 (Β’ 1072), 1114/2021 (Β’ 2149) κοινές αποφάσεις του Υ.Ο. – πέραν των φυσικών προσώπων- το 2021 δόθηκε η δυνατότητα από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης του 60% του συνολικού μηναίου μισθώματος και στα νομικά πρόσωπα και οντότητες.

Το συνολικό ποσό της απαίτησης / αποζημίωσης, από το Ελληνικό Δημόσιο (60% του μηναίου μισθώματος) για τα νομικά πρόσωπα κατ΄επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID -19, για τον Όμιλο τους μήνες Ιανουάριο έως Μάιο ανήλθε σε ποσό €1,6εκ. και έχει αποδοθεί στην εταιρία έως σήμερα ποσό €0,85εκ.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω νομοθετικών παρεμβάσεων έχουν αποτυπωθεί πλήρως στα αποτελέσματα και στους λογαριασμούς της περιόδου 01/01 – 30/09/2021.

Παρακάτω παρατίθενται πίνακες συγκριτικής περιόδου ποσοτικών επιπτώσεων και αποτύπωσης διαφορών στα αποτελέσματα του Ομίλου, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη σύγκριση 9μήνου 2021 με 9μηνο 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και την ποσοτικοποίηση της επίδρασης covid -19 στα αποτελέσματα του Ομίλου, η οποία ανέρχεται σε ποσό €1,0 εκατ. μετά την αφαίρεση της φορολογικής επίπτωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες Ο Όμιλος λειτουργεί με προσοχή και επιλεκτικά ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά. Οι προσδοκίες ιδιοκτητών και επενδυτών προεξοφλούν επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας σε προ – covid επίπεδα σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και την ώθηση της Ελληνικής οικονομίας που αναμένεται από το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η εγχώρια οικονομία.

Η επίδραση της πανδημίας στους στόχους, τις λειτουργίες, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές του Ομίλου είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητάς του. Η Διοίκηση παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις μελετώντας πιθανούς παράγοντες κινδύνου και την αποφυγή επιπτώσεων αυτών.