Όμιλος ΑΒΑΞ: Αύξηση οικονομικών μεγεθών και μείωση του δανεισμού στο εννεάμηνο 2021

29/11/2021, 18:37
Όμιλος ΑΒΑΞ: Αύξηση οικονομικών μεγεθών και μείωση του δανεισμού στο εννεάμηνο 2021

Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2021, τα οποία έρχονται να υπογραμμίσουν με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €521 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 38,7% σε σχέση με €375,7 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου ενώ συγκεκριμένα στο γ’ τρίμηνο του 2021 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €196,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 70% έναντι €115,7 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Αύξηση παρουσίασε και το EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε σε €40,2 εκατ. έναντι €34,5 εκατ. στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, ενώ στο γ΄ τρίμηνο συγκεκριμένα ανήλθε σε €8,1 εκατ. έναντι €7,8 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Αντίστοιχα, το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 10,5% φτάνοντας τα €25,2 εκατ. έναντι €22,8 εκατ. το 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε €6,7 εκατ. έναντι €5,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σε επίπεδο δανεισμού και υποχρεώσεων από συμβάσεις leasing του Ομίλου, αυτά μειώθηκαν κατά €21,6 εκατ. στα €569,7 εκατ. κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2021, ενώ στην Εταιρεία σημειώθηκε μείωση κατά €19,7 εκατ. στα €473,1 εκατ. έναντι της 30.06.2021.

Τέλος, σημαντική συμβολή στην αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου στο γ’ τρίμηνο του έτους είχε η υπογραφή της σύμβασης για τη νέα Γραμμή 4 του Αττικού Μετρό. Στη διάρκεια του δ’ τριμήνου του έτους, ο Όμιλος ΑΒΑΞ έχει υπογράψει μικρό αριθμό νέων συμβάσεων, ενώ υπάρχουν και συμβάσεις σημαντικής αξίας προς υπογραφή στους επόμενους μήνες, έχοντας ήδη μειοδοτήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς. Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω έργα, και μη λαμβάνοντας υπόψη την εκτέλεση έργων μετά την 30.09.2021 η οποία δεν έχει ακόμη καταγραφεί, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε €1,68 δις.

Η αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου πάρα τις επιπτώσεις της πανδημίας, αναδεικνύουν την επιτυχημένη εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου του Ομίλου, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και κερδοφορία.