Intrakat: Στα €140,3 εκατ. οι πωλήσεις 9μηνου

30/11/2021, 10:39
Intrakat: Στα €140,3 εκατ. οι πωλήσεις 9μηνου

Σε 140,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat στο εννεάμηνο 2021 έναντι 127,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε ζημιές €-3,1 εκατ. έναντι κερδών €375 χιλ. και το EBIT σε ζημιές €-6,76 εκατ. έναντι ζημιών €-2,5 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικά για το τρίτο τρίμηνο του 2021 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €53,3 εκατ. έναντι €40,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το EBITDA σε κέρδη €2,66 εκατ. έναντι ζημιών €-2,36 εκατ. και το EBIT σε κέρδη €1,47 εκατ. έναντι ζημιών €-3,19 εκατ. στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθε σε €103 εκατ. έναντι 88,3 εκατ. την 31.12.2020. Στον παραπάνω δανεισμό συμπεριλαμβάνεται τραπεζικός δανεισμός ύψους €25,8 εκατ. ο οποίος έχει ληφθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και συγκεκριμένα €21,4 εκ. σε Αιολικά Ενέργεια και €4,4 εκατ. σε Real Estate.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε €57 εκατ. Η επίδραση της απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29.07.2021, στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθε σε €17 εκατ. Οι νέες συμβάσεις έργων που υπέγραψε ο Όμιλος στο πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανέρχονται σε €194 εκατ.

To ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2021 ανήλθε σε €419 εκατ., ενώ έως σήμερα ο Όμιλος έχει μειοδοτήσει σε επιπλέον έργα ύψους €382 εκ. για τα οποία αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συμβασιοποίησής τους.

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της όπως και για τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ.).

Παράλληλα επικεντρώνεται στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, ώστε η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου INTRAKAT να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες λόγω της πανδημικής κρίσης.

Διευκρινίζεται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για να συγκρατηθεί η εξάπλωση της πανδημίας και κατ’ επέκταση οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργούν μια επιπλέον σημαντική επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής των τεχνικών έργων. Η επιτάχυνση του προγράμματος δημοπράτησης των ώριμων έργων που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Πολιτείας στο πλαίσιο χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης (προγράμματα ΣΕΣ και Ταμείου Ανάπτυξης), όπως επίσης και η θέσπιση διαδικασίας αναθεώρησης τιμών έργων, θα αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα παραγωγής των έργων που εκτελούνται και θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα των κατασκευαστικών εταιρειών.

Σημαντικά γεγονότα στο 9Μ 2021 και προοπτικές Ομίλου Έργα υποδομών

• Σε εξέλιξη οι εργασίες του έργου «Κατασκευή Τετραπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στο τμήμα «Έξοδος Σ.Σ. Αθηνών (Σ.Σ.Α) – Τρεις Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων» για λογαριασμό της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. προϋπολογισμού €83,8 εκατ.
• Σε εξέλιξη η κατασκευή του έργου «Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 27 mw και ενός (1) κέντρου υπερυψηλής τάσης 400/20 kv, ισχύος 100 mva» για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, συνολικού προϋπολογισμού €43 εκατ.
• Σε εξέλιξη το έργο «Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς, Τμήμα από την συμβολή αγωγού Ευπυριδών έως Λεωφόρο Πάρνηθος» για λογαριασμό του ΥΠΟΜΕΔΙ, συνολικού προϋπολογισμού €36,7 εκατ.
• Σε εξέλιξη το έργο «Αιολικός Σταθμός "ΦΡΑΓΚΑΚΙ"» για λογαριασμό της GREEK WINDPOWER θυγατρικής κατά 100% της INTRAKAT, συνολικού προϋπολογισμού €24 εκατ. το οποίο αναμένεται να εκκινήσει τη λειτουργία το 2022.
• Σε εξέλιξη οι εργασίες του έργου «Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές & θέση σε λειτουργία δύο κλάδων ταινιόδρομων και του Η/Μ εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις Πτολεμαΐδας» για λογαριασμό της ΔΕΗ ΑΕ προϋπολογισμού €25,6 εκατ.
• Υπογραφή και έναρξη κατασκευής του Αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσόχους €73 εκατ. στην Κύπρο
• Υπογραφή και έναρξη κατασκευής 2 έργων στην Ρουμανία που αφορούν την επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντλιοστασίων λυμάτων προϋπολογισμού €19,6 εκατ.
• Υπογραφή και έναρξη κατασκευής του έργου Δίκτυα Αποχέτευσης Λυμάτων Αιγιαλείας €24,4 εκατ.
• Υπογραφή συμφωνίας κατασκευής ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, προϋπολογισμού €67 εκατ.

Έργα ΣΔΙΤ

Ο Όμιλος στα πλαίσια δημοπρατήσεων έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων έχει υποβάλει προσφορές και έχει προεπιλεγεί σε διαγωνισμούς συνολικής αξίας €2,5 δισ.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι:

1. Οδικός άξονας Καλαμάτα-Ριζόμυλος - Πύλος- Μεθώνη προϋπ. €252 εκατ.
2. Flyover Περιφερειακής Θεσσαλονίκης προϋπ. €373 εκατ.
3. Κτήριο ΓΓΔΕ. Ανέγερση Κτιριακών εγκαταστάσεων για την στέγαση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, προϋπ. €112 εκατ.
4. ΜΕΑ Δυτικού τομέα ΠΚΜ Θεσσαλονίκης (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων), προϋπ. €142 εκατ.
5. 7 Κέντρα της Πολιτικής Προστασίας, περιοχή Α, προϋπ. €70,8 εκατ.
6. 6 Κέντρα της Πολιτικής Προστασίας, περιοχή Β, προϋπ. €60,7 εκατ.
7. Κτίριο Ακαδημίας Αθηνών, προϋπ. €71,8 εκατ.

8. Φράγμα Χαβρία. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού & δικτύων, προϋπ. €85,4 εκατ.

9. ΜΕΑ Φυλής (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων), προϋπ. €386 εκατ.

10. ΜΕΑ Σχιστού (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) προϋπ. €253 εκατ.

11. Δικαστικά Μέγαρα Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες, Έδεσσα & Κιλκίς), προϋπ. €120 εκατ.

12. 17 σχολικές μονάδες στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπ. €128,4 εκατ.

13. Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θράκης, προϋπ. €107 εκατ.

14. Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προϋπ. €94 εκατ.

15. Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Κρήτης προϋπ. €206 εκατ.

Έργα Real Estate

Στον τομέα του Real Estate ο Όμιλος μετά την επιτυχημένη στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη στη Μύκονο ενός Resort Hotel με τον διεθνή όμιλο LNR και την ολοκλήρωση του πρώτου παγκοσμίως 5άστερου ξενοδοχείου & εστιατορίου «Xenodocheio Milos» στην Αθήνα, θα προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες για τη δημιουργία επενδυτικών προϊόντων στον τομέα του development τουριστικών υποδομών σε high end προορισμούς και σε περιοχές υψηλού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Ενεργειακά Έργα ΑΠΕ

Από το χαρτοφυλάκιο αδειών Αιολικών και Φωτοβολταϊκών πάρκων που διαθέτει ο Όμιλος και η συνολική του ισχύς ξεπερνά το 1 GW

1. το Αιολικό πάρκο «Φραγκάκι», ισχύος 15MW, τίθεται σε λειτουργία το 2022.

2. το Αιολικό Πάρκο «Καστρί», ισχύος 5MW, θα τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2022 και έχει εξασφαλίσει 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας μέσωδιαγωνισμού της ΡΑΕ.

3. για τα Αιολικά Πάρκα στις θέσεις «Ζυγουρολίβαδο» με ισχύ 41,4 MW και «Κάρκαρος»με ισχύ 36ΜW αντίστοιχα, έχει ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και έχουν επίσης εξασφαλίσει μέσω διαγωνισμού της ΡΑΕ 20ετή σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με σταθερή τιμή πώλησης. Η κατασκευή τους αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2022 με στόχο να λειτουργήσουν στα τέλη του 2023 το Α/Π «Κάρκαρος» & εντός του 2024 το Α/Π «Ζυγουρολίβαδο».

4. Αιολικά και Φωτοβολταϊκά Πάρκα ισχύος 400MW ολοκληρώνουν την αδειοδοτική τους διαδικασία εντός της διετίας 2022-2023 και σταδιακά θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία. Από αυτά, Αιολικά έργα συνολικής ισχύος 77 MW είναι προχωρημένης ωριμότητας, τα οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση και έχουν εξασφαλίσει οριστικούς όρους σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ. Έχουν την δυνατότητα και θα συμμετέχουν στον επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν σταθερή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας

5. Ακόμα, Αιολικά Πάρκα ισχύος περίπου 634 MW έχουν ήδη λάβει βεβαιώσεις παραγωγού από τη ΡΑΕ και βρίσκονται σε στάδιο εκπόνησης όλων των απαραίτητων ενεργειακών μετρήσεων και μελετών για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.

6. Τέλος, εκδόθηκαν οι αποφάσεις της ΡΑΕ για τη χορήγηση αδειών για 6 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης (Storage) στη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 496,6ΜW, διάρκειας 35 ετών και με εκτιμωμένη έναρξη κατασκευής εντός του 2023.