Υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

17/12/2021, 18:14
Υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Την υπογραφή δύο κοινών ομολογιακών δανείων ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους 140.000.000 ευρώ με τις «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία λειτουργεί και ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Από το ανωτέρω ποσό, 88 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και 52 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας. Το δάνειο είναι διάρκειας 7,5 ετών και εκδίδεται κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύoυν.

Επίσης, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους 130.000.000 ευρώ με τις «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» η οποία λειτουργεί και ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων.

Από το ανωτέρω ποσό, 102 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου ομολογιακού δανείου και 28 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της εταιρείας.

Το δάνειο είναι διάρκειας επτάμιση ετών με δυνατότητα παράτασης έως και δύο επιπλέον ετών και εκδίδεται κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύoυν.