Στην Trade Estates το εμπορικό πάρκο Florida 1 στη Θεσσαλονίκη

22/02/2022, 21:53
Στην Trade Estates το εμπορικό πάρκο Florida 1 στη Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής απόκτησης του Εμπορικού Πάρκου Florida 1 στη Θεσσαλονίκη.

H TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, σε συνέχεια της από 21.12.2021 ανακοίνωσης σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού αγοράς μετοχών της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του εμπορικού πάρκου FLORIDA 1 στη Θεσσαλονίκη, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τo συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. ανήλθε σε €35.960.509,00.