Μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων απορρόφησης στην Ευρώπη το ΠΕΠ Αττικής

24/02/2022, 22:00
Μεταξύ των καλύτερων επιδόσεων  απορρόφησης στην Ευρώπη το ΠΕΠ Αττικής

Στο 87% η Απορρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Αττικής - Γ. Πατούλης: «Με συστηματική δουλειά αξιοποιούμε και το τελευταίο ευρώ του ΕΣΠΑ, για να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης στην Αττική»

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι δείκτες της Απορρόφησης Κοινοτικών Κονδυλίων για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την τρέχουσα περίοδο 2014-2020. Το ποσοστό της απορρόφησης σε όρους κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται ήδη στο 86,80%, κατατάσσοντας το ΠΕΠ Αττικής στη 2η καλύτερη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων και στην 3η θέση μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Χώρας (μέσος όρος απορρόφησης όλων των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων της Χώρας 71%).

Πιο συγκεκριμένα, έχουν μέχρι σήμερα ενταχθεί έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1,75 δις ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί Συμβάσεις ύψους 1,5 δις ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 923,5 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 730 εκ. ευρώ εισπραχθείσα κοινοτική συνδρομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο διάστημα των δυόμιση τελευταίων ετών, το ποσοστό της απορρόφησης αυξήθηκε κατά περίπου 60% για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικότερα την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 η απορρόφηση του ΠΕΠ Αττικής ήταν στο 27%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 έφτασε στο 47%. Σήμερα με 86,80% απορρόφηση και με ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (Συμβάσεων) έργων που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του προγράμματος σε ποσοστό 140% περίπου, το ΠΕΠ Αττικής παρουσιάζει μια από τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της Ευρώπης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αφού ενημερώθηκε για τους υψηλούς δείκτες απορροφητικότητας επισήμανε ότι:

«Η Περιφέρεια Αττικής με συστηματική δουλειά αξιοποιεί και το τελευταίο ευρώ του ΕΣΠΑ, για να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης στην Αττική. Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, όπου οι επιπτώσεις από την πανδημία δοκιμάζουν τις κοινωνικές και οικονομικές αντοχές, το ΠΕΠ Αττικής αξιοποιεί τα Κοινοτικά κονδύλια με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και με υψηλότατους ρυθμούς, ενισχύοντας όχι μόνο τη ρευστότητα αλλά και την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια, με στόχο την προστασία των πολιτών, τη στήριξη των επιχειρήσεων, την υποστήριξη των αδύναμων και των ευάλωτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το σύνολο των στελεχών της διαχειριστικής μας αρχής για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

Χωρίς χρονοτριβές και με σχέδιο, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μας σε όλα τα επίπεδα».