PwC: Ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα στο επίπεδο ρεκόρ των $50 δισ.

13/10/2022, 16:07
PwC: Ανακοίνωσε παγκόσμια έσοδα στο επίπεδο ρεκόρ των $50 δισ.

Δημιουργία 32.000 νέων θέσεων εργασίας - Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού σε περίπου 328.000 εργαζόμενους.

Έσοδα-ρεκόρ, ύψους 50,3 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 13,4% σε τοπικό νόμισμα και κατά 11,4% σε δολάρια ΗΠΑ, ανακοίνωσε το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών της PwC για το 12μηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.

Η αύξηση των εσόδων ήταν ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους, επίδοση που έρχεται σε συνέχεια της ανάκαμψης του τελευταίου τριμήνου του Οικονομικού Έτους (ΟΕ) 2021, καθώς υποχώρησε ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19.

«Σε μια χρονιά ραγδαίων αλλαγών και πολυάριθμων προκλήσεων παγκοσμίως, οι άνθρωποί μας αξιοποίησαν το ευρύ και ποικίλο φάσμα των δυνατοτήτων τους για να υποστηρίξουν τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεισφέρουν θετικά στην κοινωνία. Οι οικονομικές επιδόσεις που πετύχαμε στο ΟΕ 2022 είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής μας «Νέα Εξίσωση», την οποία εγκαινιάσαμε τον Ιούνιο του 2021. Ο αντίκτυπός της είναι ήδη εμφανής στις οικονομικές μας επιδόσεις. Για πρώτη φορά, οι εταιρείες PwC σε όλο τον κόσμο πέτυχαν ακαθάριστα ετήσια έσοδα άνω των 50 δισ. δολαρίων. Κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης χρονιάς για την παγκόσμια οικονομία, πετύχαμε ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητές μας. Παράλληλα αναδιαρθρώσαμε το χαρτοφυλάκιό μας, προχωρώντας, μεταξύ άλλων, σε 17 εξαγορές, αλλά και στην πώληση του τομέα «Global Mobility & Immigration», δήλωσε ο Bob Moritz, Πρόεδρος του παγκόσμιου δικτύου της PwC.

Δυνατές επιδόσεις παγκοσμίως

Σε όλο το δίκτυό μας παγκοσμίως, τα στελέχη της PwC υλοποιούν τη στρατηγική μας «Νέα Εξίσωση», βοηθώντας τους πελάτες να αναπτύξουν αυτό που οι ίδιοι μας ενημερώνουν πως χρειάζονται περισσότερο: να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να παράγουν βιώσιμα αποτελέσματα. Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του ΟΕ 2022 αντικατοπτρίζουν τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του δικτύου, καθώς αφενός υποχώρησε η πανδημία COVID-19 και αφετέρου οι εταιρείες διαχειρίστηκαν με επιτυχία μια σειρά από γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως, για παράδειγμα, η απόφαση διακοπής των δραστηριοτήτων στη Ρωσία.

Ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητες

Η στρατηγική «Νέα Εξίσωση» (New Equation), μας επιτρέπει να αξιοποιούμε όλο το εύρος των υπηρεσιών και δυνατοτήτων από το σύνολο του δικτύου μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βοηθώντας τους να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να παράγουν βιώσιμα αποτελέσματα. Σε ένα απαιτητικό και πολύπλοκο περιβάλλον, η «Νέα Εξίσωση» προσφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα για τους πελάτες μας και ανάπτυξη για την PwC.

Για παράδειγμα, η ισχυρή κινητικότητα σε επίπεδο επιχειρηματικών συμφωνιών έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών και τη ζήτηση σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με την PwC να υποστηρίζει μια σειρά συναλλαγών, βοηθώντας τους επενδυτές να δημιουργήσουν αξία και να την διατηρήσουν, στην πορεία τους από την συναλλαγή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αξιοποιώντας την ευρύτερη δεξαμενή των ταλέντων μας ανά τον κόσμο που παρέχουν λύσεις και σε εναρμόνιση με τους εταιρικούς μας συνεργάτες, γίναμε αρωγός οργανωτικών μετασχηματισμών, διασφαλίζοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

Ελεγκτικές υπηρεσίες: Τα έσοδα από τις ελεγκτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 7,6%, στα 18 δισ. δολάρια (ΟΕ 2021: US$17,1 δισ.). Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος των δραστηριοτήτων του δικτύου μας και ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξή μας στον τομέα των ευρύτερων ελεγκτικών και λοιπών υπηρεσιών διασφάλισης. Οι ελεγκτικές μας δραστηριότητες συνέχισαν να αναπτύσσονται το τελευταίο έτος, καθώς διαχειριστήκαμε πολύπλοκες δυναμικές στην αγορά, όπως η υποχρεωτική εναλλαγή ελεγκτικών εταιρειών, αλλά και η ρύθμιση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Βλέπουμε αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες ελέγχου σε μια σειρά μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, όπως είναι οι γνωστοποιήσεις ESG, καθώς οι εταιρείες επιδιώκουν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη σε νέους τομείς.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 23,5% και ανήλθαν στα 20,7 δισ. δολάρια (ΟΕ 2021: US$17 δισ.). Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την ισχυρή ζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε συγκεκριμένες εταιρικές λειτουργίες, όπως τα χρηματοοικονομικά, το front office και το ανθρώπινο δυναμικό. Μεταξύ άλλων, στις υπηρεσίες που προσφέραμε βοηθήσαμε και πολλούς πελάτες μας να μεταφέρουν τις λειτουργίες τους σε περιβάλλοντα cloud. Επιπρόσθετα, η ζήτηση για βιώσιμο και φορολογικά αποδοτικό μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν υψηλή, με δεδομένες τις εκτεταμένες αναταραχές.

Φορολογικές και Νομικές υπηρεσίες: Τα έσοδα από τις φορολογικές και νομικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στα 11,6 δισ. δολάρια (ΟΕ 2021: US$11 δισ.). Λόγω των αλλαγών στο φορολογικό τοπίο, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών εκθέσεων, γεγονός που οδηγεί τη ζήτηση για ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης και οικονομικής διαχείρισης. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους περιελάμβαναν μόνο 10 μήνες της δραστηριότητας μας στον τομέα «Global Mobility & Immigration». Η πώληση του συγκεκριμένου τομέα μείωσε την ετήσια αύξηση εσόδων χαμηλότερα του 8,7%. Αναμένουμε ταχύτερη ανάπτυξη μελλοντικά, καθώς η συμφωνία παρέχει ήδη τη δυνατότητα για αυξημένες επενδύσεις και προτεραιοποίηση δυνατοτήτων στο τμήμα φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και στο ευρύτερο δίκτυο.

Επενδύοντας σε ένα βιώσιμο μέλλον

Οι συνεχείς επενδύσεις στις εργασίες και το δίκτυό των εταιρειών μας είναι κομβικό σημείο στη στρατηγική της «Νέας Εξίσωσης». Σε αυτό το πλαίσιο, επενδύουμε στους ανθρώπους σε όλο το δίκτυό μας προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, σε νέες τεχνολογίες. Επενδύσαμε 3,1 δισ. δολάρια στο δίκτυό μας τους τελευταίους 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 507 εκατ. δολαρίων που διατέθηκαν για την εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας για την διαχείριση των προκλήσεων του αύριο. Επίσης, επενδύουμε 1 δισ. δολάρια σε ένα πολυετές πρόγραμμα, για τη δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος ελέγχου.

Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματός μας για το ΟΕ 2022, οι εταιρείες του δικτύου της PwC ολοκλήρωσαν 17 εξαγορές (ΟΕ 2021: 9) παγκοσμίως, επεκτείνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες μας σε στρατηγικούς τομείς.

Χτίζοντας εμπιστοσύνη με αδιαπραγμάτευτη εστίαση στην ποιότητα

Για την PwC, η ποιότητα και η εμπιστοσύνη συμβαδίζουν. Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής μας, καθώς και κομβική ανάγκη των πελατών μας. Αυτή τη χρονιά εγκαινιάσαμε το Trust Leadership Institute στις ΗΠΑ, για τη δημιουργία ισχυρών ευκαιριών μάθησης σχετικά με την ενσωμάτωση μιας κουλτούρας εμπιστοσύνης μεταξύ των οργανισμών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το αντίστοιχο Asia Trust Leadership Institute προγραμματίζεται να λειτουργήσει το ΟΕ 2023.

Ως μέρος του Ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσής μας (Global Annual Review), δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Για τον κύκλο επιθεώρησης του 2022, από τις 1.615 επιθεωρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μέσω της διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου, 58 (3,6%) αξιολογήθηκαν ως μη συμμορφούμενες. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου και παραμένουμε πλήρως αφοσιωμένοι σε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Η παγκόσμια κοινότητα στελεχών αυξήθηκε σε σχεδόν 328.000 επαγγελματίες σε 152 χώρες το ΟΕ 2022. Δημιουργήσαμε περισσότερες από 32.000 νέες θέσεις εργασίας, καλωσορίζοντας 148.000 νεοεισερχόμενα στελέχη το ΟΕ 2022, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων – που αυξήθηκαν κατά 90.273 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είμαστε μπροστά από τον στόχο μας που τέθηκε πέρυσι για πρόσληψη 100.000 επιπλέον επαγγελματιών έως το 2026.

Επενδύουμε σημαντικά στους ανθρώπους μας, τόσο από πλευράς αμοιβών και παροχών όσο και από πλευράς ευελιξίας και ευκαιριών ανάπτυξης. Μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας μας για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων το 2019, περισσότεροι από 206.000 εργαζόμενοι έχουν λάβει ψηφιακή εκπαίδευση.

Σήμερα, οι δεξιότητες ESG προσομοιάζουν όλο και περισσότερο με τις ψηφιακές δεξιότητες: όλοι πρέπει να έχουν ένα ορισμένο επίπεδο γνώσης και ικανοτήτων. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 100.000 άνθρωποι της PwC έχουν λάβει εκπαίδευση ESG, μέσω της Παγκόσμιας Ακαδημίας ESG που διαθέτουμε. Επιπλέον, επεκτείνουμε τα παγκόσμια Κέντρα Αριστείας ESG, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους μας να εκπαιδεύονται και να τους υποστηρίζουμε στο έργο τους.

Το κλειδί για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινότητας στελεχών είναι να αποτελεί η PwC ένα εξαιρετικό μέρος για να δουλεύει κανείς. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιώσουμε την ποιότητα των εμπειριών των εργαζομένων μας. Έχουμε αναπτύξει νέους τρόπους για να υποστηρίζουμε, να φροντίζουμε και να αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας, καθώς ο κόσμος της εργασίας βαθμονομείται εκ νέου σε μια νέα κανονικότητα μετά την πανδημία της COVID-19. Ενδεικτικά, το τελευταίο οικονομικό έτος υποστηρίξαμε τους ανθρώπους μας με πιο ευέλικτες και υβριδικές επιλογές εργασίας, καλύτερη πρόσβαση στην κατάρτιση, πιο ανταγωνιστικές αποδοχές και συνεχή ώθηση για ενίσχυση της ένταξης και της διαφορετικότητας.

Βοηθώντας στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων για την κοινωνία

Πιστεύουμε ότι η PwC έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Μία από τις πλέον δύσκολες καταστάσεις τον περασμένο χρόνο ήταν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μαζί με πολλούς πολυεθνικούς οργανισμούς, πήραμε την απόφαση να σταματήσουμε τις δραστηριότητές μας στη Ρωσία. Επιπλέον, υπάλληλοι της PwC και εταιρείες-μέλη σε όλο τον κόσμο έχουν δωρίσει περίπου 5,3 εκατ. δολάρια σε οικονομική βοήθεια για σκοπούς που υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν τον χρόνο και τις δεξιότητές τους για να υποστηρίξουν τις κοινότητες όπου ζουν και εργάζονται, υποστηρίζοντας οργανώσεις από μικρές τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις έως εθνικές και παγκόσμιες ΜΚΟ. Τον περασμένο χρόνο, οι εθελοντές της PwC σε όλο το δίκτυό μας αφιέρωσαν 789.000 ώρες από τον χρόνο τους για καλούς σκοπούς. Από το 2018, έχουμε φτάσει σε περισσότερους από 20 εκατομμύρια δικαιούχους.

Προσπαθούμε να λογοδοτούμε για τις επιδόσεις μας ως δίκτυο και στην Ετήσια Παγκόσμια Έκθεσή μας κάνουμε σχετική αναφορά στους δείκτες -τόσο τους βασικούς, όσο και τους διευρυμένους- του The World Economic Forum’s Stakeholder Capitalism Metrics, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Συμμορφωνόμαστε πλήρως ή εν μέρει με 35 από τους 42 σχετικούς δείκτες. Επιπλέον, αναφέρουμε τις επιδόσεις μας για το παγκόσμιο κλίμα χρησιμοποιώντας το αυστηρό πλαίσιο της Taskforce for Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να εκπληρώσουμε την παγκόσμια δέσμευση μας για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030, η οποία περιλαμβάνει μείωση κατά 50% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του πεδίου 1 και 2 έναντι του Οικονομικού Έτους 2019, καθώς και μείωση των έμμεσων εκπομπών του πεδίου 3 από τα επαγγελματικά ταξίδια κατά 50% έναντι του Οικονομικού Έτους 2019. Έχουμε μεταβεί σε ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη 100% από ανανεώσιμες πηγές στις 21 μεγαλύτερες εταιρείες μας. Μάλιστα, από το επόμενο έτος όλες οι εταιρείες μας έχουν δεσμευτεί να αντισταθμίζουν το 100% των εκπομπών ενέργειας και κινητικότητας.

Συμμετέχουμε σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών συμμαχιών και παγκόσμιων φόρουμ, διαμορφώνοντας στρατηγικές συζητήσεις, ενώ μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία μας στο ESG και το κλίμα. Το ΟΕ 2022 συγκαλέσαμε επιχειρηματικούς ηγέτες και συμμετείχαμε σε στρατηγικές συμμαχίες για να προωθήσουμε την πρόοδο σε θέματα ESG.

Οικονομικές προοπτικές

το υπόλοιπο του 2022 και το 2023 αναμένεται να είναι γεμάτο προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπουμε ότι το παγκόσμιο πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά περίπου 3% για ολόκληρο το 2022 στις συναλλαγματικές ισοτιμίες της αγοράς, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται το 2023 λίγο πάνω από το 2%, αν και παραμένει σημαντική αβεβαιότητα.

Ωστόσο, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες ωθούν τους πελάτες μας να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να σκεφτούν νέους τρόπους για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Παραμένουμε σίγουροι ότι με τη στρατηγική μας θα τους υποστηρίξουμε. Η απόδοση της PwC για τους δύο πρώτους μήνες του Οικονομικού Έτους 2023 παραμένει ισχυρή σε όλες τις επιχειρήσεις της, με αυξανόμενη σειρά ευκαιριών.