Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου μπαίνουν στην Παγκρήτια Τράπεζα

Μπάκος, Καϋμενάκης και Εξάρχου μπαίνουν στην Παγκρήτια Τράπεζα

Η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας

Η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding Ltd, συμφερόντων των Δ. Μπακού, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, έστειλε σήμερα το πρωί επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας μέσω της οποίας γνωστοποιεί το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του συνόλου των αδιάθετων νέων μετοχών, ήτοι ποσό εξήντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας όπως αυτή αποφασίστηκε νωρίτερα φέτος στις 5 Μαΐου από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα 27 Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την διάθεση των αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν μετά την κάλυψη του πρώτου γύρου της αύξησης κεφαλαίου κατά ποσοστό 35,24%, με την καταβολή συνολικού ποσού ύψους 34,78 εκατ. ευρώ περίπου, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

Σημειώνεται ότι κύκλοι των Δ. Μπακού, Γ. Καϋμενάκη και Α. Εξάρχου, που ερωτήθησαν σχετικά, επιβεβαιώνουν ότι διατηρείται παράλληλα και το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει για την πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και νυν Κεντρικής Μακεδονίας, όπως πρώτοι έχουμε γράψει εδώ και εβδομάδες.