Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση κερδών στα 386 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2022

12/11/2022, 15:00
Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση κερδών στα 386 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2022

Η Πειραιώς ανακοίνωσε επίσης αύξηση κατά 2,3 δισ. του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στο 9μηνο 2022

Λειτουργικά κέρδη 386 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς το εννεάμηνο του 2022, από 225 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Η Πειραιώς ανακοίνωσε επίσης αύξηση κατά 2,3 δισ. του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στο 9μηνο 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο για 2,0 δισ.

Κύριες εξελίξεις 3ου τριμήνου και 9μήνου 2022

– €2,3 δισ. αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στο 9μηνο 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο για €2,0 δισ. Ισχυρή επέκταση εξυπηρετούμενων δανείων κατά €0,8 δισ το 3ο τρίμηνο 2022, απορροφώντας επιτυχώς την πρώτη δόση €200 εκατ. του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και λήψη έγκρισης για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης

– Ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 3ο τρίμηνο 2022, κατά 8% σε τριμηνιαία βάση στα €331 εκατ., λόγω της δυναμικής των δανείων και του χαρτοφυλακίου ομολόγων, χωρίς συνεισφορά από το πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ

– Νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής καθαρών εσόδων από προμήθειες στα €128 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2022, +4% σε τριμηνιαία και +12% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από συναλλακτικές δραστηριότητες, τις προμήθειες από νέες εκταμιεύσεις δανείων και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 9μηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 18% σε σύγκριση με το 9μηνο 2021

– Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 9μηνο 2022, -4% σε ετήσια βάση, στα €623 εκατ. Η νέα δομή ελέγχου κόστους της Τράπεζας αποδίδει ήδη καρπούς, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα στο -6% σε ετήσια βάση το 9μηνο 2022. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου βελτιώνεται σταθερά από τρίμηνο σε τρίμηνο, φθάνοντας στο 47% το 3ο τρίμηνο 2022

– €0,7 δισ. οργανική μείωση NPE το 9μηνο 2022, με νέο ιστορικό χαμηλό ακαθάριστων αθετήσεων το 3ο τρίμηνο 2022, στα €99 εκατ. Ο καθαρός ισολογισμός και η βελτιωμένη δυναμική της ποιότητας ενεργητικού είναι οι βασικοί παράγοντες που κράτησαν το οργανικό κόστος κινδύνου σταθερό στις 50 μ.β. για τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο

Δείκτης NPE κάτω από 9%, από 17% έναν χρόνο πριν. Δείκτης κάλυψης NPE αυξημένος κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 49%

Δείκτης fully loaded CET1 στο 10,7%, +120 μ.β. τριμηνιαίως, με τον στόχο για το τέλος του έτους να ορίζεται τώρα σε >11% από περίπου 11% προηγουμένως

Κέρδη ανά μετοχή χωρίς έκτακτα στοιχεία €0,28 το 9μηνο 2022, από €0,17 το 9μηνο 2021, σε τροχιά για επίπεδο άνω των €0,37 το 2022. 9% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΑTBV) σε εξομαλυμένη βάση το 9μηνο 2022, η οποία οδηγεί σε αναβάθμιση του στόχου για το 2022 σε περίπου 9% από περίπου 8% προηγουμένως

Λειτουργικά κέρδη €386 εκατ. το 9μηνο 2022 από €225 εκατ. ένα χρόνο πριν

Χρ. Μεγάλου: Ανεβάζουμε τον πήχη

Σχολιάζοντας τα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς, ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:

“Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα εξαιρετικό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 9μηνο του 2022, με οδηγό τα υψηλής ποιότητας κέρδη και την υπεραπόδοση των στόχων της.

Τους πρώτους 9 μήνες του 2022, η Πειραιώς παρήγαγε €0,28 εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή και αναμένεται να ξεπεράσει τον προηγούμενο στόχο των €0,35 κερδών ανά μετοχή για το έτος 2022.

Η Τράπεζα επιδεικνύει σταθερή ανάπτυξη επιχειρηματικών δανείων, υψηλή κερδοφορία σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους και επιταχυνόμενη ενίσχυση κεφαλαίου.

Η αδιαμφισβήτητη εμπορική ισχύς της Τράπεζας Πειραιώς αναδεικνύεται. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά €0,8 δισ. το 3ο τρίμηνο και κατά €2,3 δισ. το 9μηνο του 2022, ξεπερνώντας ήδη τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο των €2,0 δισ. Έχουμε απορροφήσει με επιτυχία την πρώτη δόση των €200 εκατ. των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουμε λάβει την έγκριση για τη δεύτερη δόση.

Το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να μειώνεται και τώρα στοχεύουμε σε δείκτη χαμηλότερο του 8% για το τέλος του 2022, από 9% το 3ο τρίμηνο.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη fully loaded CET1 στο 10,7%, αυξημένο κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τριμηνιαίως και κατά περισσότερο από 300 μονάδες βάσης τους τελευταίους 12 μήνες. Ο στόχος για το τέλος του έτους τίθεται πλέον σε επίπεδο υψηλότερο του 11%, βελτιωμένος σε σχέση με προηγούμενες εκτιμήσεις για 10%-11%.

Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους εταίρους της, η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης το 2023 και μετά, λόγω της διαφορετικής φάσης στον οικονομικό κύκλο για την ελληνική οικονομία, και της βελτιωμένης ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας. Με εμπιστοσύνη στις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας και τις επιδόσεις μας, αναβαθμίζουμε την εκτίμηση για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για το έτος 2022 σε περίπου 9%, από περίπου 8% προηγουμένως.

Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη για τις επιδιώξεις μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας”.