Πτώση 203 εκατ. ευρώ της αξίας των δανείων των εταιρειών διαχείρισης

19/12/2022, 12:52
Πτώση 203 εκατ. ευρώ της αξίας των δανείων των εταιρειών διαχείρισης

Αναλυτικά, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Κατά 203 εκατ. ευρώ μειώθηκε η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, το γ΄ τρίμηνο του 2022, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), διαμορφώθηκε σε 86.804 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, έναντι 87.007 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 32.267 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, από 32.400 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) μειώθηκε κατά 130 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 32.190 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου
του 2022. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 16.520 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 2 εκατ. ευρώ στα 77 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 128 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 12.215 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 198 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 42.322 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 59 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 18.159 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά 140 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 23.975 εκατ. ευρώ.