Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Καταχρήσεις και χειραγώγηση της Ενεργειακής αγοράς!

06/02/2023, 08:31
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Καταχρήσεις και χειραγώγηση της Ενεργειακής αγοράς!

Kανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κανένα περιθώριο συνέχισης αυτής της κατάστασης...

Όταν οι αρνητικές διαπιστώσεις έρχονται εκ των έσω, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνειών, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κανένα περιθώριο συνέχισης αυτής της κατάστασης.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, με έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, επισημαίνει την αργή πρόοδο της ΕΕ προς την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση φθηνής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις και τις όποιες προσπάθειες, είναι αργή η πρόοδος που καταγράφει η ΕΕ ως προς τον στόχο της σύνδεσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και τον απώτερο σκοπό της εξασφάλισης φθηνής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», αναφέρει στην έκθεση του.

Η σωρεία καθυστερήσεων στη σύζευξη των εθνικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται σε αδυναμίες στη διακυβέρνηση της ΕΕ και σ’ ένα περίπλοκο σύστημα ρυθμιστικών εργαλείων για το διασυνοριακό εμπόριο, που έδρασε ανασταλτικά όσον αφορά στην εφαρμογή των κανόνων της αγοράς, τονίζει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Η δε παρακολούθηση της αγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ACER, τον οργανισμό της ΕΕ για την ενέργεια, δεν στάθηκε ικανή ούτε αυτή, σύμφωνα, για να φέρει τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Πως άλλωστε να συμβεί αυτό, όταν τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό των καταχρήσεων και της χειραγώγησης της αγοράς, “δεν έφτασαν μακριά”, με την έννοια ότι το μεγαλύτερο βάρος του κινδύνου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μετακυλίστηκε στους τελικούς καταναλωτές, με επώδυνες συνέπειες.

Ευρωπαϊκή…ολοκλήρωση, όχι αστεία…