Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία σε επαναλαμβανόμενη βάση

26/04/2023, 16:37
Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία σε επαναλαμβανόμενη βάση

Δυναμική ανάπτυξη συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα

Ό Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2022, σύμφωνα με τα οποία σημειώνεται εκ νέου ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, σχεδόν διπλάσια από τα προ πανδημίας επίπεδα και αυτό παρά το έντονα δυσχερές εξωτερικό περιβάλλον που επικρατούσε το 2022, αποδεικνύοντας έτσι τη δυναμική του είσοδο στην μετά πανδημίας εποχή.

Επισημαίνεται πως κατά τη χρήση του 2021 ο Όμιλος παρουσίασε έκτακτη, σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας εξαιτίας της διάθεσης προϊόντων Covid-19 στην αγορά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα με το 2022.

Ωστόσο και παρά το προαναφερόμενο γεγονός, ο Κύκλος Εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε το 2022 συγκριτικά με το 2021 οριακή μόνο μείωση κατά 7,9% ο οποίος διαμορφώθηκε στα €394,4 εκατ. το 2022 από €428,4 εκατ. το 2021. Παράλληλα, η κερδοφορία του Ομίλου έκλεισε το 2022 εκ νέου με θετικό πρόσημο με τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα €32,1 εκατ. Επισημαίνεται πως το 2021 λόγω των ασυνήθιστων συνθηκών εξαιτίας της προαναφερόμενης σημαντικά αυξημένης ζήτησης προϊόντων προστασίας από τον COVID-19 του Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €83,9 εκατ.

Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, ήτοι με το 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 166%, (€22,2 εκατ. σε σχέση με €8,3 εκατ. το 2019), καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά το 2022. Αντίστοιχα σημαντική άνοδο κατά 32% παρουσιάζει και ο κύκλος εργασιών το 2022 σε σχέση με τα €298,3 εκατ. του 2019. Σημαντική ήταν και η άνοδος στη χρήση του 2022 συγκριτικά με του 2019 για τις επί μέρους παραδοσιακές δραστηριότητες του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών στα Τεχνικά Υφάσματα ανήλθε στα €274,5 εκατ. ευρώ από €211,2 εκατ. το 2019, καταγράφοντας αύξηση 30,0%. Σημαντικά αυξημένος ήταν και ο Κύκλος Εργασιών στις Λύσεις Συσκευασίας κατά 39,8% ο οποίος ανήλθε στα €132,7 εκατ. ευρώ το 2022 από €94,9 εκ. ευρώ το 2019.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ο κ. Δημήτρης Μαλάμος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, σημείωσε: «Ο Όμιλος για άλλη μία χρονιά κατάφερε ισχυρή, επαναλαμβανόμενη, σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, προερχόμενη από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρόλο που το 2022 αποτέλεσε την πρώτη μετά πανδημίας χρονιά, όπου οι οικονομίες δοκιμάστηκαν από υψηλό πληθωρισμό, αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα και χαμηλή ζήτηση, ειδικότερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Έχοντας υλοποιήσει ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο, με πυλώνες την αύξηση της κερδοφορίας, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τη σταθερή βάση της κερδοφορίας του 2022, να ωφεληθούμε περαιτέρω από το ήδη υλοποιημένο επενδυτικό πλάνο, αλλά και να προχωρήσουμε στις επόμενες επενδυτικές δράσεις που σχεδιάζουμε και ήδη υλοποιούμε, στοχεύοντας πάντα στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, στη συνεισφορά μας στην κοινωνία, αλλά και εστιάζοντας σε ισχυρές μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους μας.»