Lamda Development: Σε ιστορικά υψηλά η αξία επενδυτικού κεφαλαίου το α' τρίμηνο

02/06/2023, 11:07
Lamda Development: Σε ιστορικά υψηλά η αξία επενδυτικού κεφαλαίου το α' τρίμηνο

Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανέρχονται 242 εκατ. ευρώ

Στα 8,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών της Lamda Development για το α’ τρίμηνο του 2023, έναντι κερδών 4,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

  • Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA των Εμπορικών Κέντρων: κέρδη 20,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 36% έναντι του 2022, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ σε τριμηνιαία βάση
  • Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA: κέρδη 8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 75% έναντι του 2022 (εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης αποτιμήσεων το 2022). Σημειώνεται ότι στο α’ τρίμηνο 2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση αξίας επενδυτικών ακινήτων από ανεξάρτητο εκτιμητή (επανεκτίμηση αξίας την 30.06.2023)
  • Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας): ζημιά 21,4 εκατ. ευρώ.
  • Αναγνώριση εσόδων από πωλήσεις ακινήτων στο έργο Ελληνικού α’ τρίμηνο 2023: 16,7 εκατ. ευρώ. Τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων την 31.03.2023 ανέρχονται σε 143 εκατ. ευρώ. Βάσει λογιστικών προτύπων (IFRS) τα αναβαλλόμενα έσοδα από πωλήσεις ακινήτων του έργου θα αναγνωρίζονται με χρονική υστέρηση στα οικονομικά αποτελέσματα, βάσει προόδου εργασιών, έναντι της ταμειακής είσπραξης τους
  • Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο Ελληνικό ανέρχονται 242 εκατ. ευρώ, με τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου να διαμορφώνονται στα 675 εκατ. ευρώ.
  • Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (GAV) ανήλθε σε 3,17 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Ειδικότερα το GAV για το Ελληνικό ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ και για τα Εμπορικά Κέντρα στο 1 δισ. ευρώ
  • Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) διαμορφώνεται σε 1,32 δισ. ευρώ (7,603 ευρώ ανά μετοχή)

Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), προ αποτιμήσεων του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και λοιπών αναπροσαρμογών της LAMDA Development (η «Εταιρεία») για το Α’ Τρίμηνο 2023 παρουσίασαν κέρδη €8,3εκ (κέρδη €4,5εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

Επισημαίνονται οι κυριότεροι παράγοντες που διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα το 2023:

• Εμπορικά Κέντρα: σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την περίοδο του Α’ Τριμήνου (κέρδη €18,5εκ αυξημένα 20% σε συγκρίσιμη βάση έναντι του Α’ Τριμήνου 2022 και 12% υψηλότερα σε συγκρίσιμη βάση έναντι του προηγούμενου ρεκόρ το Α’ Τρίμηνο 2019).

• Designer Outlet Athens: θετική συνεισφορά με €2,4εκ κέρδη EBITDA για το Α’ Τρίμηνο 2023. Υπενθυμίζεται ότι το Designer Outlet Athens ενοποιείται από την 06.08.2022. • Μαρίνα Φλοίσβου και Αγ. Κοσμά (Ελληνικό): ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (συνολικά κέρδη €4,1εκ, αυξημένα 14% έναντι του Α’ Τριμήνου 2022). Οι ετήσιες (μόνιμες) συμβάσεις ελλιμενισμού ανέρχονται στο 100% της συνολικής χωρητικότητας ενώ οι αυξήσεις, βάσει της νέας τιμολογιακής πολιτικής, που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, ανήλθαν σε περίπου 15%.

• Έργο εκμετάλλευσης ακινήτου στο Ελληνικό: σημαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού εφαρμογής/υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου. Η εν λόγω αύξηση είχε επίπτωση στα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, τα οποία παρουσίασαν ζημιά €12,1εκ το Α’ Τρίμηνο 2023 (έναντι ζημιάς €8,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Α’ Τριμήνου 2023 παρουσίασαν κέρδη €8,0εκ (κέρδη €20,7εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2022 περιλάμβαναν τη θετική επίπτωση ποσού €16,1εκ βάσει της επανεκτίμησης, από τον ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων του Ομίλου την 31.03.2022 (Εμπορικών Κέντρων και λοιπών ακινήτων). Σημειώνεται ότι την 31.03.2023 δεν πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση, από ανεξάρτητο εκτιμητή, της αξίας των Εμπορικών Κέντρων, λοιπών ακινήτων και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., καθώς η προγραμματισμένη επανεκτίμηση είναι την 30.06.2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Α’ Τριμήνου 2023 ανήλθαν σε ζημία €21,4εκ έναντι ζημίας €7,7εκ το Α’ Τρίμηνο 2022.

Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων7 σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €11,4εκ το Α’ Τρίμηνο 2023 έναντι €8,3εκ το Α’ Τρίμηνο 2022).