ΑΠΕ: Το φθινόπωρο οι νέοι διαγωνισμοί – Απλούστερες διαδικασίες στα πολύ μικρά έργα

09/06/2023, 08:07
ΑΠΕ: Το φθινόπωρο οι νέοι διαγωνισμοί – Απλούστερες διαδικασίες στα πολύ μικρά έργα

Αιολικά 6-7 μεγαβάτ και ηλιακά 1-2 μεγαβάτ - Τι γίνεται στον κόσμο - Η Κίνα στην κορυφή και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Για το φθινόπωρο και μάλλον τον Οκτώβριο που θα έχει "ωριμάσει" και η νέα κυβερνητική σύνθεση μετατίθενται οι τρεις διαγωνισμοί, για τις επόμενες δημοπρασίες κατακύρωσης ταρίφας από «πράσινες» μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Ο τελικός προσανατολισμός για τις αρχές του 4ου τριμήνου έχει να κάνει με το ότι η ΡΑΑΕΥ, θα ασχολείται όλο το καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο, με τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού για μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

«Επειδή ο διαγωνισμός για standalone μπαταρίες θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το Σεπτέμβριο, αποτελώντας παράλληλα μία εντελώς νέα διαδικασία για μας, είναι φυσικό επακόλουθο οι τρεις δημοπρασίες να προκηρυχθούν αμέσως μετά και να διεξαχθούν τον Οκτώβριο» μας λέει κορυφαία πηγή της ΡΑΑΕΥ.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της ΡΑΑΕΥ, με τις διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές για τις standalone μπαταρίες, η Αρχή τοποθετεί την έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού στο τέλος του Ιουνίου και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αναμένεται να είναι το τέλος του Ιουλίου.

Επομένως, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης προέβλεπε πως οι μονάδες αποθήκευσης του πρώτου διαγωνισμού θα υπέγραφαν τις συμβάσεις ενίσχυσης έως τα τέλη Ιουνίου, η Αρχή θα πρέπει μετά το τέλος Ιουλίου και με τον Αύγουστο μήνα διακοπών, να αξιολογήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τις προσφορές, ώστε να εκδώσει τη λίστα των προκριθέντων έργων.

Οι δημοπρασίες ΑΠΕ του Οκτωβρίου

Όσον αφορά τις δημοπρασίες ΑΠΕ του Οκτωβρίου, μία δημοπρασία είναι κοινή και για τα δύο τεχνολογίες, αφορώντας «μεγάλα» αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οι τιμές εκκίνησης έχουν καθοριστεί στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών, ενώ η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς είναι 1.200 MW, προσθέτοντας τα 460 MW περίπου που έμειναν αδιάθετα από τον κοινό διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου του 2022.

Στην περίπτωση των «μικρών» φωτοβολταϊκών, θα μπορούν να συμμετάσχουν έργα έως 1 MW, διεκδικώντας μέρος των 200 MW της συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος.

Η τιμή εκκίνησης έχει καθοριστεί στα 70 ευρώ ανά MWh. Για τα «μικρά» αιολικά (ισχύος μικρότερης από 6 MW), η τιμή εκκίνησης θα είναι 83 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και η συνολικά δημοπρατούμενη ισχύς 100 MW.

Με βάση δηλώσεις του προηγούμενου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, πρόθεση είναι να απλοποιηθούν οι δημοπρασίες για «μικρά» έργα, ώστε να γίνουν περισσότερες «φιλικές» για τους υποψήφιους παραγωγούς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το ενδεχόμενο αυτό παραμένει ανοικτό για το ΥΠΕΝ, με τις όποιες αποφάσεις ωστόσο να λαμβάνονται εν ευθέτω χρόνω, με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη χρονική «απόσταση» μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπουργική Απόφαση καθορίζει παράλληλα στις 42 ημέρες την ελάχιστη χρονική διάρκεια από την προκήρυξη των επόμενων δημοπρασιών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σε αυτές.

Επομένως, οι προκηρύξεις των τριών διαγωνισμών θα γίνουν από τη ΡΑΑΕΥ μέσα στον Αύγουστο.

Έρχονται και διαγωνισμοί ΑΠΕ ειδικής τεχνολογίας (specific technology)

Εν τω μεταξύ έρχεται προκήρυξη μέσα στο υπόλοιπο έτος μονάδων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.600 Μεγαβάτ θα ανοίξει το ΥΠΕΝ, προχωρώντας άμεσα στην υπογραφή και έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία θα «ξεκλειδώσει» τέσσερις δημοπρασίες ΑΠΕ, τόσο για «μεγάλα» όσο και για «μικρά» αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Με την ίδια ΥΑ θα δρομολογηθεί επίσης η διενέργεια του πιλοτικού διαγωνισμού για «πράσινους» σταθμούς που συνδυάζονται με μπαταρίες.

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες προβλέπονται στο νέο σχήμα στήριξης, που πήρε το «πράσινο φως» από την Κομισιόν στα τέλη του Νοεμβρίου 2021 και στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη διενεργηθεί μία κοινή δημοπρασία.

Για την προκήρυξη των 5 επομένων δημοπρασιών από τη ΡΑΑΕΥ, ήταν απαραίτητος ο καθορισμός των αντίστοιχων τιμών εκκίνησης – κάτι που θα γίνει με τη συγκεκριμένη Απόφαση, η υπογραφή της οποίας είναι θέμα ωρών.

Η ΥΑ θα προβλέπει όπως προαναφέραμε τη διεξαγωγή φέτος δύο κοινών διαγωνισμών για «μεγάλα» αιολικά (άνω των 6 Μεγαβάτ) και φωτοβολταϊκά (άνω του 1 Μεγαβάτ) πάρκα, μέσω των οποίων θα δημοπρατηθεί συνολική ισχύς 1.200 Μεγαβάτ. Για τους αιολικούς σταθμούς θα καθορίζει την τιμή εκκίνησης στα 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ για τους φωτοβολταϊκούς στα 54 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Οι πρώτοι διαγωνισμοί για μικρά έργα έρχονται επίσης: δύο ειδικοί ανά τεχνολογία διαγωνισμοί εντός του 2023, για «μικρά» έργα.

Ο πρώτος θα αφορά φωτοβολταϊκά ισχύος μικρότερης του 1 Μεγαβάτ, με τον οποίο θα δημοπρατηθούν έργα συνολικής ισχύος 100 Μεγαβάτ. Η τιμή εκκίνησης θα καθοριστεί στα 70 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Ο δεύτερος θα αφορά αιολικά ισχύος μικρότερης από 6 Μεγαβάτ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τιμή εκκίνησης θα είναι 83 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Θα γίνει διενέργεια φέτος και του πιλοτικού διαγωνισμού για σταθμούς ΑΠΕ που συνδυάζονται με μονάδες αποθήκευσης. Από τον διαγωνισμό αυτό, προβλέπεται να προκριθούν έργα συνολικής ισχύος 200 MW.

Στην Υπουργική Απόφαση για τις τεχνολογίες ΑΠΕ που μπορούν να λάβουν λειτουργική ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του νέου σχήματος, συμπεριλαμβάνονται οι αιολικοί σταθμοί με ισχύ μεγαλύτερη των 10 Μεγαβάτ, με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Το ίδιο ισχύει και για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με ισχύ μεγαλύτερη των 10 Μεγαβάτ, με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας εγγυημένης ωφέλιμης χωρητικότητας αποθηκευτικού σταθμού τουλάχιστον ίσης με το 20% της μέγιστης ωριαίας παραγόμενης ενέργειας.

Ακόμη κι αν η πρώτη προκήρυξη εκδοθεί άμεσα από τη ΡΑΑΕΥ, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την πραγματοποίηση της ανταγωνιστικής διαδικασίας, καθώς θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό «παράθυρο» για την προετοιμασία των επενδυτών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, αλλά και την εξέτασή τους από την Αρχή.

Συνεπώς ο πρώτος διαγωνισμός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση από την Αρχή του οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων, αφού εξεταστούν τυχόν ενστάσεις αιτούντων που απορρίφθηκαν και, κατά συνέπεια, δεν συμπεριλήφθηκαν στον προσωρινό κατάλογο.

Τι γίνεται στον κόσμο – Η Κίνα στην κορυφή και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Που πάνε οι τιμές

Η Κίνα θα έχει και φέτος αλλά και το 2024 το 55% όλων των νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ παγκοσμίως, ένα ποσοστό που ασφαλώς προκαλεί ίλιγγο.

Η χώρα αυτή αναμένεται να εγκαταστήσει φέτος περί τα 154 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών, δηλαδή περισσότερα από ότι διαθέτουν εγκατεστημένα οι ΗΠΑ. Το 2024 προβλέπεται να ξεπεράσει τα 200 γιγαβάτ νέων φ/β.

Πέρα από την παραπάνω διαπίστωση, η πρόσφατη έκθεση του ΙΕΑ για τον κλάδο των ΑΠΕ είχε και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

Το ένα έκτο της ισχύος που απονεμήθηκε σε διαγωνισμούς διεθνώς δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

Μάλιστα, από αυτή την ισχύ τα δύο τρίτα βρίσκονται στην Ευρώπη, άρα ο οργανισμός τονίζει ότι οι διαγωνισμοί πρέπει να λάβουν υπόψη τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις των επιτοκίων και τη μεταβλητότητα στις τιμές των εμπορευμάτων ώστε να είναι αποτελεσματικοί.

Επίσης, το ένα πέμπτο των νέων ΑΠΕ φέτος και του χρόνου θα γίνει με βάση διμερή συμβόλαια, υπό την πίεση της ανάγκης που έχουν πολλοί παίκτες της αγοράς για αντασφάλιση.

Στην περίπτωση των αιολικών, το 2022 οι εγκαταστάσεις διεθνώς υποχώρησαν κατά 21% σε ετήσια βάση και είχαν ήδη μειωθεί το 2021. Ο κλάδος αντιμετώπισε μια επιβράδυνση, όμως φέτος προβλέπεται να επανέλθει σε ανοδική πορεία με ετήσιο ρεκόρ.

Όσον αφορά το κόστος των ΑΠΕ, ο ΙΕΑ υπολογίζει ότι θα παραμείνει το 2024 σε επίπεδα 10-15% πάνω από τα αντίστοιχα του 2020.

Επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του νέου διαγωνισμού ΑΠΕ, ο οποίος αφορούσε έργα άνω του ενός μεγαβάτ.

Στα πλαίσια της δημοπρασίας απονεμήθηκε ισχύς 368,2 μεγαβάτ με 149 μεγαβάτ για φωτοβολταϊκά και 213,8 μεγαβάτ για αιολικά.

Οι προσφορές στη δημοπρασία ήταν 2-2,8% χαμηλότερες από τα 0,065 ευρώ/κιλοβατώρα που τέθηκε ως ανώτατη τιμή. Η χαμηλότερη προσφορά ήταν στα 0,0607 ευρώ για αιολικό πάρκο.

Τέλος το υπουργείο Ενέργειας της Σερβίας πρόκειται να προκηρύξει εντός του Ιουνίου τις πρώτες δημοπρασίες για αιολικά και φωτοβολταϊκά με προσφερόμενη ισχύ 400 και 50 μεγαβάτ αντίστοιχα.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει δημοπρασίες για 1,3 γιγαβάτ ΑΠΕ συνολικά ως το Μάρτιο του 2025 σε τρεις διαφορετικούς γύρους.

Για τα αιολικά η μέγιστη τιμή θα είναι στον προσεχή διαγωνισμό 105 ευρώ/MWh και για τα φωτοβολταϊκά 90 ευρώ/MWh.