O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών

07/02/2024, 18:38
O Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ»), ο φορέας εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση («Εισαγωγή») των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Κινητών Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»). Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδας με το σύμβολο «ΔΑΑ».

Όπως ανακοινώθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2024, η τιμή διάθεσης της δημόσιας προσφοράς του ΔΑΑ από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») 90.000.000 μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές» και η «Προσφορά») ορίστηκε στα 8,20, γεγονός που συνεπάγεται χρηματιστηριακή αξία ύψους 2,46 δισ. ευρώ κατά την Εισαγωγή, υπολογιζόμενη με βάση το συνολικό αριθμό των 300.000.000 μετοχών του ΔΑΑ. Τα έσοδα από την Προσφορά ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ περίπου, λόγω των 30.000.000 μετοχών που αγόρασε η AviAlliance προς 9,758 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την αντίστοιχη συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone), η οποία προβλέπει την καταβολή προμήθειας.

Ο κ. Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO του ΔΑΑ δήλωσε σχετικά:

«Η στιγμή για την οποία δουλέψαμε σκληρά όλο αυτό το διάστημα έφτασε. Από σήμερα οι μετοχές του ΔΑΑ βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού και μαζί με αυτές ολοκληρώνεται μια Δημόσια Προσφορά-ορόσημο για την ελληνική αγορά. Ευχαριστώ θερμά όλους εκείνους οι οποίοι εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία καθώς και την επενδυτική κοινότητα για την εντυπωσιακή της συμμετοχή και την ισχυρή εμπιστοσύνη στην εταιρεία και τα αναπτυξιακά μας σχέδια».

Σχετικά με την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Ο ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για την επιτυχή διαχείριση και λειτουργία του μεγαλύτερου αεροπορικού κόμβου της Ελλάδας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Ο ΔΑΑ ιδρύθηκε στις 12 Ιουνίου 1996, ως πρωτοπόρος σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αποτελώντας το πρώτο μεγάλο αεροδρόμιο που αναπτύχθηκε από μηδενική βάση με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Μετά από 5ετή περίοδο κατασκευής και δοκιμών, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001. Ο ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για την κατασκευή, λειτουργία και ανάπτυξη του Αεροδρομίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2338/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4504/2019 και για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών, ήτοι έως τις 11.06.2046.

Επικοινωνία:

ΔΑΑ

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ

Τηλ.: +30 210 35 37 190

Email: [email protected]

Γραφείο Τύπου

Τηλ.: +30 210 3537 227

Email: [email protected]

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται από την Εταιρεία με βάση πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι οποίες παρέχονται από το ΤΑΙΠΕΔ. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, ή στο εύλογο ή στην πληρότητά τους.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί διαφήμιση και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο, τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής και τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/979 της Επιτροπής, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχει δημοσιευθεί και τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού σε σχέση με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να εγγράφονται σε κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο, παρά μόνο βάσει πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο ή στην εγκύκλιο της Θεσμικής Προσφοράς που είναι διαθέσιμο για τους θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, και όπου είναι σε ισχύ η Προσφορά. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές. Η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως ευνοϊκή γνώμη υπέρ των μετοχών της Εταιρείας που προσφέρονται στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς ή της εισαγωγής ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Κινητών Αξιών του Χ.Α.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για διανομή, απευθείας ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των κτήσεών τους, οποιασδήποτε Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια), την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η διανομή ή η ανακοίνωση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλη πληροφορία που αναφέρεται στο παρόν θα πρέπει να ενημερώνονται και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό. Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς αυτούς μπορεί να συνιστά παραβίαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας δικαιοδοσίας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει, δεν συνιστά ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς ή προτροπής για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, όπου κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παραβίαση της νομοθεσίας της εν λόγω δικαιοδοσίας. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών") ή προσφερθούν στο πλαίσιο συναλλαγής που απαλλάσσεται ή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Η προσφορά και η πώληση των κινητών αξιών που αναφέρονται στο παρόν δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής.

Οι κινητές αξίες μπορούν να προσφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές με βάση τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών. Επί του παρόντος δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία ή τη Νότια Αφρική ή για λογαριασμό ή προς όφελος οποιουδήποτε υπηκόου, κατοίκου ή πολίτη της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας ή της Νότιας Αφρικής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων.

Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ, εκτός της Ελλάδας, (κάθε τέτοιο κράτος μέλος του ΕΟΧ «Σχετικό Κράτος») η παρούσα ανακοίνωση και κάθε προσφορά απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» στο εν λόγω Κράτος Μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Οι Προσφερόμενες Μετοχές που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου δεν θα προσφερθούν στο κοινό σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος και είναι διαθέσιμες μόνο σε «ειδικούς επενδυτές». Οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για εγγραφή, αγορά ή άλλη απόκτηση των εν λόγω Προσφερόμενων Μετοχών σε Σχετικό Κράτος είναι διαθέσιμη μόνο σε «ειδικούς επενδυτές». Πρόσωπα σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος που δεν είναι «ειδικοί επενδυτές» δεν θα πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το παρόν δελτίο τύπου, ούτε να βασιστούν σε αυτό.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα δημοσίευση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς αποτελεί μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ορίζεται στον νόμο της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (όπως τροποποιήθηκε), (i) που διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 (5)· του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»),, ή (ii) είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή, ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 49 (2) στοιχεία (α) έως (δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία αυτή μπορεί διαφορετικά να κοινοποιηθεί νόμιμα (όλα αυτά τα πρόσωπα μαζί αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Οι κινητές αξίες είναι διαθέσιμες μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία εγγραφής, αγοράς ή άλλης απόκτησης τέτοιων κινητών αξιών είναι διαθέσιμη μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα ή θα γίνεται μόνο με αυτά. Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι Σχετικό Πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται στο παρόν έγγραφο ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Οι πληροφορίες στο παρόν περιέχουν δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στο παρόν, είναι δηλώσεις που αφορούν στο μέλλον. Οι μελλοντικές δηλώσεις δίνουν τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβλέψεις της Εταιρείας σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, τα αποτελέσματα των λειτουργιών, τα σχέδια, τους στόχους, τις μελλοντικές επιδόσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και τις πεποιθήσεις και τις παραδοχές της διοίκησης της Εταιρείας. Ειδικότερα, ορισμένες δηλώσεις σχετικά με τους στόχους διαχείρισης, τις τάσεις των αποτελεσμάτων των πράξεων, τα περιθώρια κέρδους, το κόστος, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, τη διαχείριση κινδύνων και τον ανταγωνισμό τείνουν να έχουν μελλοντικό χαρακτήρα. Αυτές οι δηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, οποιεσδήποτε δηλώσεις προηγούνται, ακολουθούνται από ή περιλαμβάνουν λέξεις όπως "στόχος", "πιστεύω", "αναμένω", "στόχος", "σκοπεύω", "στόχος", "μπορεί", "αναμένω", "εκτιμώ", "σχεδιάζω", "σχεδιάζω", "επιδιώκω", "θα", "μπορεί να έχει", "πιθανό", "θα έπρεπε", "θα", "θα μπορούσε" και άλλες λέξεις και όρους παρόμοιας σημασίας ή αρνητικού αυτών. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους σημαντικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, τις επιδόσεις ή τα επιτεύγματα της Εταιρείας να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, επιδόσεις ή επιτεύγματα που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται σε πολυάριθμες υποθέσεις σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές της Εταιρείας και το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει στο μέλλον. Ως εκ τούτου, τα πραγματικά αποτελέσματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς και δυσμενώς από εκείνα που εκφράζονται ή υπονοούνται σε οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις. Δεν αποτελούν ούτε δηλώσεις ιστορικών γεγονότων ούτε εγγυήσεις μελλοντικών επιδόσεων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία προειδοποιεί κανείς να μην βασίζεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις.

Η Εταιρεία, οι Διαχειριστές, η Rothschild & Co και οι θυγατρικές αυτών, διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποί τους αποποιούνται ρητά κάθε υποχρέωση ή δέσμευση για επικαιροποίηση ή αναθεώρηση οποιασδήποτε μελλοντικής δήλωσης που περιλαμβάνεται στην παρούσα ανακοίνωση, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εξελίξεων ή άλλου λόγου.

Οποιαδήποτε αγορά κινητών αξιών στην Συνδυασμένη Προσφορά θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο ή στο Θεσμικό Ενημερωτικό Δελτίο, ανάλογα με την περίπτωση, που θα εκδοθεί σε σχέση με την Συνδυασμένη Προσφορά.

Η απόκτηση επενδύσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο απώλειας του συνόλου του ποσού που έχει επενδύσει. Τα άτομα που εξετάζουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων επενδύσεων θα πρέπει να συμβουλεύονται εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ειδικεύεται σε συμβουλές σχετικά με τέτοιου είδους επενδύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά σύσταση σχετικά με την Συνδυασμένη Προσφορά. Η αξία των μετοχών μπορεί να μειωθεί αλλά και να αυξηθεί. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματία σύμβουλο σχετικά με την καταλληλότητα της Συνδυασμένης Προσφοράς για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προσδιορίζει ή υποδεικνύει, ούτε υποτίθεται ότι προσδιορίζει ή υποδηλώνει, τους κινδύνους (άμεσους ή έμμεσους) που ενδέχεται να συνδέονται με μια επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές.

Καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν γίνεται από οποιαδήποτε από τις BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, HSBC Continental Europe, Eurobank A.E., Alpha Bank A.E., Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member S.A., Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (όλοι μαζί, οι «Διαχειριστές»), ή τη Rothschild & Co ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους, ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα ή την επαλήθευση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από αυτήν), και τίποτα σχετικό που περιέχεται στο παρόν δεν είναι, ή θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, υπόσχεση ή εγγυοδοτική δήλωση από τους παραπάνω, είτε ως προς το παρελθόν είτε ως προς το μέλλον. Οι πληροφορίες σε αυτήν την ανακοίνωση ενδέχεται να αλλάξουν. Κανένας από τους Διαχειριστές ή την Rothschild & Co ή οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επαλήθευσή του και κατά συνέπεια αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη είτε προκύπτει από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως που διαφορετικά θα μπορούσε να βρεθεί ότι έχουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή οποιαδήποτε τέτοια δήλωση. Οι Διαχειριστές ενεργούν ο καθένας αποκλειστικά για την Εταιρεία ή/και το ΤΑΙΠΕΔ και για κανέναν άλλο σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν θα θεωρούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε είναι αποδέκτης αυτής της ανακοίνωσης είτε όχι) ως πελάτη σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ή για την παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Η N.M. Rothschild &Sons Limited («Rothschild & Co»), η οποία εξουσιοδοτείται και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority) στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενεργεί για την Εταιρεία και κανέναν άλλο σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι κανενός άλλου εκτός από την Εταιρεία για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες της ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Οι δράσεις σταθεροποίησης, εάν υπάρξουν, θα διεξαχθούν με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και στον Kατ' Eξουσιοδότηση Kανονισμό (ΕΕ) 2016/1052. Επισημαίνεται ότι η σταθεροποίηση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή, οι πράξεις σταθεροποίησης αποσκοπούν στη στήριξη της αγοραίας τιμής των κοινών μετοχών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου σταθεροποίησης και, εάν πραγματοποιηθούν, μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερη αγοραία τιμή από αυτήν που θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά.

Σε σχέση με την Συνδυασμένη Προσφορά, οι Διαχειριστές και οι θυγατρικές αυτών μπορούν να αναλάβουν μέρος των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς ως κύρια θέση και υπό την ιδιότητα αυτή μπορούν να διατηρήσουν, να αγοράσουν, να πωλήσουν, να προσφέρουν να πωλήσουν για δικούς τους λογαριασμούς τέτοιες μετοχές και άλλους τίτλους της Εταιρείας ή σχετικές επενδύσεις σε σχέση με την Προσφορά.

Κατά συνέπεια, οι αναφορές στο ενημερωτικό δελτίο ή στο έγγραφο διεθνούς προσφοράς (κατά περίπτωση), για τις μετοχές που εκδίδονται, αποκτώνται, τοποθετούνται ή αποτελούν αντικείμενο άλλης διαπραγμάτευσης θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά ή απόκτηση, τοποθέτηση ή διαπραγμάτευση από οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους που ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, οι Διαχειριστές και οι θυγατρικές αυτών μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγής (swaps), δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ή συμβάσεων επί διαφορών) με επενδυτές σε σχέση με τις οποίες οι Διαχειριστές και οι θυγατρικές αυτών μπορούν κατά καιρούς να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν μετοχές. Κανένας από τους Διαχειριστές δεν σκοπεύει να αποκαλύψει την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής με άλλο τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις να το πράξει.

Αποκλειστικά για τους σκοπούς των απαιτήσεων διακυβέρνησης προϊόντων της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε («MiFID II») και των τοπικών μέτρων εφαρμογής (από κοινού οι «Απαιτήσεις Διακυβέρνησης Προϊόντων»), και αποποιούμενοι κάθε ευθύνη, είτε προκύπτει από αδικοπραξία, είτε από σύμβαση, είτε με άλλο τρόπο, την οποία μπορεί να έχει οποιοσδήποτε «κατασκευαστής» (για τους σκοπούς των Απαιτήσεων Διακυβέρνησης Προϊόντων) σε σχέση με αυτές, οι κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο της Προσφοράς έχουν υποβληθεί σε διαδικασία έγκρισης προϊόντος, η οποία έχει καθορίσει ότι οι εν λόγω κινητές αξίες είναι: (i) συμβατές με την τελική αγορά-στόχο των μικροεπενδυτών και των επενδυτών που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζονται στη MiFID II, και (ii) επιλέξιμες για διανομή μέσω όλων των καναλιών διανομής που επιτρέπονται από τη MiFID II («Αξιολόγηση αγοράς-στόχου»). Τηρουμένης της Αξιολόγησης της Αγοράς-στόχου, οι Διαμεσολαβητές θα πρέπει να σημειώσουν ότι: η τιμή των κινητών αξιών μπορεί να μειωθεί και οι επενδυτές μπορεί να χάσουν το σύνολο ή μέρος της επένδυσής τους- οι κινητές αξίες δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα και καμία προστασία κεφαλαίου- και η επένδυση στις κινητές αξίες είναι συμβατή μόνο με επενδυτές που δεν χρειάζονται εγγυημένο εισόδημα ή προστασία κεφαλαίου, οι οποίοι (είτε μόνοι τους είτε σε συνδυασμό με κατάλληλο χρηματοοικονομικό ή άλλο σύμβουλο) είναι σε θέση να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και οι οποίοι διαθέτουν επαρκείς πόρους για να είναι σε θέση να αντέξουν τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από αυτήν. Η αξιολόγηση της αγοράς-στόχου δεν θίγει τυχόν συμβατικούς, νομικούς ή κανονιστικούς περιορισμούς πώλησης σε σχέση με την προσφορά. Επιπλέον, σημειώνεται ότι, παρά την Αξιολόγηση της Αγοράς-Στόχου, οι Διαχειριστές θα εξασφαλίζουν μόνο επενδυτές εκτός Ελλάδας που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η Αξιολόγηση της Αγοράς-Στόχου δεν συνιστά: (α) αξιολόγηση της καταλληλόλητας για τους σκοπούς της MiFID II, ή (β) σύσταση προς οποιονδήποτε επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσει ή να αγοράσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε σχέση με τις κινητές αξίες.

Κάθε διαμεσολαβητής είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της αγοράς-στόχου του όσον αφορά τους τίτλους και τον καθορισμό των κατάλληλων καναλιών διανομής.