Ακίνητα: Τα χρέη που «τρέχουν» ακόμα και όταν κλείνει το «ρολόι» της ΔΕΗ

08/07/2024, 17:12
Ακίνητα: Τα χρέη που «τρέχουν» ακόμα και όταν κλείνει το «ρολόι» της ΔΕΗ

Στη δημιουργία ενός μηχανισμού αυτόματης ενημέρωσης των δήμων για την διακοπή της ρευματοδότησης του ακίνητου προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να σταματήσουν να χρεώνονται με υπέρογκα ποσά οι ιδιοκτήτες που δεν ήξεραν ότι έπρεπε να ενημερώσουν και το δήμο για τη διακοπή της παροχής ρεύματος, προκειμένου να σταματήσει και ο δήμος να επιβάλλει δημοτικά τέλη (οι χρεώσεις που φαίνονται στους λογαριασμούς).

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της ΠΟΜΙΔΑ έθεσαν εκ νέου το πρόβλημα στην κυβέρνηση (και συγκεκριμένα στον υφυπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, κ. Βασίλη Σπανάκη) εξηγώντας ότι πρόκειται για μια «παγίδα» σε βάρος των ανυποψίαστων πολιτών, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα σε όλη τη χώρα…

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η υποβολή δήλωσης διακοπής ρευματοδότησης ακινήτου στον οικείο Δήμο απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & φωτισμού μόνον από την ημερομηνία υποβολής της στην υπηρεσία εσόδων και μετά, και όχι από την ημέρα διακοπής του ρεύματος!

Δηλαδή, σήμερα όταν γίνεται διακοπή ρευματοδότησης ενός ακινήτου και παύει αυτόματα η έκδοση λογαριασμών ρεύματος, δημιουργείται διαχρονικά στους πολίτες η εύλογη πεποίθηση ότι παύει αυτομάτως και η χρέωση δημοτικών τελών, εφόσον θεωρούν καλόπιστα ότι με την διακοπή του ρεύματος ενημερώνονται αυτόματα οι ταμειακές υπηρεσίες του εκάστοτε αρμόδιου Δήμου, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει και όπως άλλωστε προβλέπεται.

Γι΄αυτό και ελάχιστοι γνωρίζουν και υποβάλλουν δήλωση διακοπής στις Υπηρεσίες Εσόδων των Δήμων, με αποτέλεσμα, όταν μετά από χρόνια ζητήσουν βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, να βρίσκονται αντιμέτωποι στη συνέχεια με υπέρογκες αναδρομικές χρεώσεις που θα φτάσουν σταδιακά την 10ετία, με τεράστιες προσαυξήσεις τις οποίες αδυνατούν να καταβάλουν, (π.χ. σε υπόγεια αποθήκη, κενή από 10ετίας, για δημοτικά τέλη επαγγελματικής χρήσης, πενταπλάσια από τα οικιακά, το ζητούμενο αναδρομικό ποσό με το πρόστιμο 100% πολύ συχνά υπερβαίνει την αξία του ακινήτου!!!) και με περαιτέρω συνέπειες σε βάρος τους που ούτε οι πολίτες μπορεί να αποδεχτούν και να εκπληρώσουν, ούτε η Διοίκηση μπορεί να συνεχίσει να επιβάλλει σε βάρος τους.

Στον Δήμο Αθηναίων π.χ. τα δημοτικά τέλη φωτισμού και καθαριότητας μιας κατοικίας 100 τ.μ. ανέρχονται σε 165 ευρώ τον χρόνο, ενώ για ένα κατάστημα ή αποθήκη ίδιας επιφάνειας τα δημοτικά τέλη φθάνουν τα 650 ευρώ τον χρόνο. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι διπλάσια για μη καταβολή των τελών, που σημαίνει ότι για το κατάστημα το χαράτσι φθάνει τα 1.300 ευρώ τον χρόνο και για την κατοικία τα 330 ευρώ τον χρόνο. Έτσι αν κάποιος έχει μια υπόγεια αποθήκη 250 τ.μ. ξενοίκιαστη για μια πενταετία, δηλαδή ουσιαστικά άνευ αξίας, θα του ζητήσουν να πληρώσει δημοτικά τέλη 1.625 ευρώ x 5 = 8.125 ευρώ συν το πρόστιμο!

Η λύση που εξετάζεται

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να αλλάξει άμεσα, η διακοπή της ρευματοδότησης να διακόπτει αυτόματα και τη χρέωση δημοτικών τελών! Αίτημα που εξετάζει η κυβέρνηση. Η λογική είναι, όπως η σύνδεση του ρεύματος από τη ΔΕΗ και κάθε άλλο πάροχο, γίνεται ηλεκτρονικά και ξεκινά αυτόματα η χρέωση δημοτικών τελών, έτσι αυτόματα πρέπει να διακόπτεται, ώστε ούτε ο πολίτης, ούτε η Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου θα χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Αυτό είναι σήμερα απόλυτα δυνατό και ασφαλές για τους Δήμους με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και των νέων ηλεκτρονικών φορολογικών διαδικασιών. Η μη ρευματοδότηση του ακινήτου, και ο χρόνος διακοπής της θα προκύπτουν από τη βάση δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ στην οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι Υπηρεσίες Εσόδων των Δήμων, χωρίς να χρειάζεται πλέον ο ενδιαφερόμενος να ζητά βεβαίωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για να την προσκομίσει στο Δήμο.

Τέλος οι Υπηρεσίες Εσόδων των ΟΤΑ, σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας ή καταγγελίας ως προς το αν κάποιο ακίνητο είναι κενό, θα μπορούν να προβούν σε αυτοψία του από όργανα του Δήμου για να διαπιστωθεί τυχόν χρησιμοποίησή τους, ή παράνομη ρευματοδότησή τους, όπως επίσης, σε περίπτωση αμφιβολίας τους, να ζητήσουν συμπληρωματικά από τον ιδιοκτήτη του να τους προσκομίσει:

1. Αντίγραφο του Ε2, έως και των πέντε τελευταίων ετών, από το οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος ως ΚΕΝΟ.

2. Αντίγραφο της Δήλωσης Λύσης Μίσθωσης της εφαρμογής Μισθώσεων Ακινήτων της ΑΑΔΕ από το οποίο προκύπτει πότε λύθηκε η τελευταία μίσθωση.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο χώρος ήταν κενός και μη χρησιμοποιούμενος καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, ούτε ρευματοδοτείτο από αυτή ή άλλη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.