Έρευνα για τις καταγγελίες της Χρυσής Αυγής

07/05/2019, 15:53
1

Για να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνω
εγκύρως ότι η εισαγγελία Διαφθοράς διερευνά τις καταγγελίες των ευρωβουλευτών
της Χρυσής Αυγής Γ. Επιτήδειου και Ελ. Συναδινού αναφορικά με την παρακράτηση
από το κόμμα μεγάλων ποσών από τον μισθό τους. Βέβαια, το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει με τους ευρωβουλευτές και των υπολοίπων κομμάτων, γιαυτό στην πορεία
σημειώνονται ανεξαρτητοποιήσεις, προκειμένου να τους μένει ολόκληρος ο
πριγκιπικός μισθός.