Εκβιάζουν Γερμανοί και Αμερικανοί

07/09/2019, 09:03
1

Όπως έγκαιρα σας είχα ενημερώσει, οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί απαιτούν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με την αγορά δύο γαλλικών φρεγατών. Σε περίπτωση κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση προχωρήσει στην αγορά τους, τότε οι γερμανικές και αμερικανικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να συμμετέχουν στον επικείμενο διαγωνισμό για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, με ό,τι συνεπάγεται μία τέτοια εξέλιξη.