Εξεταστική επιτροπή για τη ΔΕΗ

07/09/2019, 09:05
1

Στο
Μαξίμου έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για
την κατάσταση χρεοκοπίας στην οποία έχει περιέλθει η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή έχουν εντοπιστεί
ποινικές ευθύνες στελεχών της εταιρίας τα οποία, υπακούοντας σε εντολές των
πολιτικών τους προϊσταμένων, ζημίωσαν τη ΔΕΗ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.