Μένει ακάλυπτος

03/11/2019, 11:33
1

Τι ακριβώς συμβαίνει με έναν πολυπράγμονα
λιμενικό που αναλάμβανε στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την εκτέλεση
βρόμικων αποστολών, εκτελώντας επιχειρηματικά συμβόλαια.

Όπως πληροφορούμαι εγκύρως, ο εν λόγω
λιμενικός τρέμει στην κυριολεξία πειθαρχικές διώξεις γιατί στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν αναγκαστικά και τα ποινικά δικαστήρια.

Τώρα έχει αντιληφθεί ότι έχει μείνει
ακάλυπτος, αφού οι μεγαλόσχημοι πολιτικοί προστάτες του κρύβονται και δεν
βγαίνουν ούτε στο τηλέφωνο.