Είναι πολλά και πεντακάθαρα τα λεφτά

27/04/2020, 10:55
1

Στις αρμοδιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και της αρχής για το ξέπλυμα, είναι ο έλεγχος νομιμότητας για κεφάλαια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό και προορίζονται για επενδύσεις.
Το ερώτημα είναι αν στην περίπτωση ενός γνωστού επιχειρηματικού παράγοντα που έχει διακινήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ έχει γίνει ποτέ έλεγχος νομιμότητας για να διαπιστωθεί η προέλευση των κεφαλαίων.
Ρωτάμε γιατί ο εν λόγω κύριος εμφανίζει ξαφνικά άλλα διακόσια εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα και όπως αντιλαμβάνεστε είναι… πεντακάθαρα όπως και τα προηγούμενα.