Αναβολή για το ΕΣΠΑ

11/05/2020, 09:46
3H KARDIA

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕΠ των Περιφερειών, όπως αποτυπώνει επείγουσα επιστολή του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ι. Τσακίρη, και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκου. Η επιστολή έχει μείζονα σημασία και για τα έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το περιεχόμενό της να είναι αποκαλυπτικό για το τι μέλλει γενέσθαι, ιδίως όσον αφορά στις ανατροπές στα μη συμβασιοποιημένα έργα.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, προχωρά σε νέα τροποποίηση των κανονισμών, προκειμένου να παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων , ώστε αυτοί να κατευθυνθούν και να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του Covid-19.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία το ύψος των μη συμβασιοποιημένων πόρων ανέρχεται στο ποσό των 8 δισ. ευρώ περίπου. Η αξιοποίηση της ευελιξίας αυτής και η στοχευόμενη ανακατανομή των αναξιοποίητων έως σήμερα πόρων, για τη χρηματοδότηση με τη συμβολή των συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων όσο το δυνατόν περισσότερων εκ των οριζόντιων αναγκών και πρωτοβουλιών που περιγράφονται στην Επιστολή σχετικά με τον κορωνοϊό, τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα.