Μετά το 2022 οι θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας

08/02/2021, 09:09
Μετά το 2022 οι θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας

Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση των θεματικών σταθμών μετά το 2022 δίνει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που οδεύει προς τη Βουλή.

Η επίμαχη φωτογραφική διάταξη που επέτρεπε στο Μακεδονία TV να εκπέμπει με την ιδιότητα του θεματικού σταθμού ως γενικού περιεχομένου αποσύρθηκε και η προσθήκη της μεταφέρεται για το κοντινό μέλλον.

H 31η Δεκεμβρίου 2022 ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας (γενικού και θεματικού περιεχομένου).

Επίσης, ο αρμόδιος υπουργός και όχι το ΕΣΡ, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, μπορεί να αποκλείει συγκεκριμένες κατηγορίες τύπου προγράμματος από την αδειοδότηση (π.χ. σταθμούς πορνό).

Ο νέος αριθμός εργαζομένων ανά κανάλι

Το όριο της υποχρέωσης των τουλάχιστον 400 εργαζομένων ανά αδειούχο τηλεοπτικό σταθμό τροποποιείται ως εξής: Το νομοσχέδιο προβλέπει πως το 15% του προσωπικού μπορεί να προέρχεται από τις συνδεδεμένες με την αδειούχο εταιρεία επιχειρήσεις.

Δηλαδή, ένας σταθμός μπορεί να έχει 340 άτομα μισθοδοτούμενα στην αδειούχο εταιρεία και 60 άτομα προσωπικό από άλλη εταιρεία του ομίλου. Eπίσης, το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ προβλέπει πως μέχρι την έκδοση προκήρυξης για χορήγηση αδειών λειτουργίας σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης οι εποπτευόμενοι από το ΕΣΡ ως νομίμως λειτουργούντες αντίστοιχοι σταθμοί

Οι προϋποθέσεις είναι να διαθέτουν πρόγραμμα και προσωπικό που απασχολήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά, ενώ το ΕΣΡ αποφαίνεται επί της αίτησης με αιτιολογημένη απόφαση ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερόμενου, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εκπομπής του αιτούντος, τη βιωσιμότητά του και την πληρότητα του προγράμματός του.