Τέλος για τον ειδικό φόρο τηλεόρασης

12/02/2021, 14:44
Τέλος για τον ειδικό φόρο τηλεόρασης

Τελειώνει ο ειδικός φόρος τηλεόρασης, αλλά μόνο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ περιλαμβάνει ευεργετικές διατάξεις υπέρ των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και κατά του ελληνικού κινηματογράφου.

Το νομοσχέδιο απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς από την καταβολή του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων αλλά και από τον ειδικό φόρο διαφήμισης συντελεστή ύψους 5% έως 31/12/2022.