Οι εφοπλιστές ζητούν στήριξη

18/04/2020, 14:03
19 f1

Tη στήριξη των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, στο πλαίσιο της Ε.Ε., ζήτησε η Ένωση των Ευρωπαίων Εφοπλιστών - ECSA, αφού, όπως επισημάνθηκε, η ναυτιλία βιώνει μία πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Κυρίως οι μικρομεσαίες εταιρίες ασφυκτιούν, με τις κάνουλες της χρηματοδότησης να έχουν κλείσει για αυτές. Η βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διάσωση και η πλήρης αποκατάσταση της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ε.Ε., όπως τονίζουν οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες. Το 76% του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. μεταφέρεται διά θαλάσσης και το 32% των ενδοκοινοτικών μεταφορών εμπορευμάτων, ενώ οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές κατέχουν το 39,5% του παγκόσμιου στόλου, το οποίο αποτελεί το μοναδικό οικονομικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα της Ε.Ε. από αυτή την κρίση, για να ακολουθήσει η υπόλοιπη οικονομία. Η Ένωση με έγγραφό της προς τους αρμόδιους υπουργούς έχει επισημάνει εγκαίρως ότι η «ναυτιλιακή βιομηχανία χρειάζεται επειγόντως ειδικά κανονιστικά μέτρα και ενέργειες για την αποφυγή της ολικής κατάρρευσης του θαλάσσιου εμπορίου προς και από την Ε.Ε.». Οι Ενώσεις που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή ναυτιλία υποστηρίζουν ότι είναι ζωτικής σημασίας η ναυτιλιακή βιομηχανία της Ε.Ε. να παραμείνει σε θέση να εκτελέσει τη βασική της λειτουργία για την ευρωπαϊκή οικονομία και τους πολίτες της. Επισημαίνουν πως πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα βασικά αγαθά, η ενέργεια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα και πολλά άλλα προϊόντα εκτός της Ε.Ε. μπορούν να παραδοθούν στην εσωτερική αγορά, στους πολίτες και σε ζωτικής σημασίας βιομηχανίες, σε όλα τα κράτη - μέλη και να μεταφερθούν όσο το δυνατόν πιο ομαλά μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. Χωρίς αυτό, πολλές αλυσίδες εφοδιασμού θα υποστούν σοβαρές επιπτώσεις ή θα έρθουν σε πλήρη στασιμότητα, καθιστώντας τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι ήδη συμβαίνει.

«Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία εργάζεται σκληρά για να εξασφαλίσει ότι τα αγαθά, οι προμήθειες και ο ιατρικός εξοπλισμός θα συνεχίσουν να εισέρχονται στην Ευρώπη και να εξέρχονται από την Ευρώπη» επισημαίνει ο Claes Berglund, πρόεδρος της ECSA: «Ωστόσο, οι ναυτιλιακές εταιρίες αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα εμπόδια, λόγω των προβλημάτων ρευστότητας, μειώνοντας, μεταξύ άλλων, τις πηγές χρηματοδότησης. Με το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας να είναι οι μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρίες θα χρειαστούν την υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων και της Ε.Ε. για να μετριάσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας» και καταλήγει: «Πρέπει να τεθεί επειγόντως συντονισμένη προσέγγιση από όλα τα κράτη - μέλη και ένα σχέδιο διάσωσης και ανάκαμψης ειδικά για τη ναυτιλία, για να συμβεί αυτό».

Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη - μέλη να παράσχουν οικονομική βοήθεια στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα:

–Οι τράπεζες της Ε.Ε. θα πρέπει να υποστηρίζονται από ένα καλά προσαρμοσμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε. για την επίλυση των άμεσων ζητημάτων ρευστότητας των πλοιοκτητών.

–Το πακέτο της ΕΚΤ, όπως συμφωνήθηκε, θα πρέπει να διατεθεί χωρίς καθυστέρηση, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις τράπεζες να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η στήριξη της Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να καλύπτει τη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα είναι σημαντικές για τη βιομηχανία να αναγεννηθεί μακροπρόθεσμα.

–Να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της ναυτιλίας, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλιστούν κρατικές ενισχύσεις, όπως τα συστήματα μείωσης του κόστους εργασίας, για την πολύ ειδική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τώρα η ναυτιλία και οι ναυτικοί της Ε.Ε.

Παράλληλα, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamberof Shipping - ICS) και η Διεθνής Ένωση Λιμένων (International Association of Ports and Harbors - IAPH), μέσω κοινής ανοικτής επιστολής έκαναν έκκληση προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G20 εν όψει της συνόδου κορυφής στις 24 Ιουνίου.

«Σε περιόδους παγκόσμιας κρίσης είναι σημαντικότερο από ποτέ να διατηρήσουμε τις εφοδιαστικές αλυσίδες ανοικτές και το παγκόσμιο εμπόριο σε λειτουργία. Η πρωτοβουλία της G20 για συντονισμένες δράσεις από τις κυβερνήσεις, με τη συνεργασία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων σχετικών οργανισμών, είναι υψίστης σημασίας» επισημαίνεται στην επιστολή:

«Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται διά θαλάσσης από την εμπορική ναυτιλία, η οποία μεταφέρει τρόφιμα, ενέργεια και πρώτη ύλη, καθώς και πολλά τελικά προϊόντα που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η διατήρηση του παγκόσμιου εμπορίου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, δίχως την οποία η σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά».