26 ελληνικές ναυτιλιακές εισηγμένες στη Wall Street

24/06/2023, 13:05
26 ελληνικές ναυτιλιακές εισηγμένες στη Wall Street

Η Star Bulk Carriers ελέγχει συνολικά 126 bulk carriers, συνολικής αξίας 2,21 δισ. δολαρίων

Συνολικά 26 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρίες είναι εισηγμένες σήμερα είτε στο NYSE είτε στον NASDAQ.

Η «ταυτότητα» των εταιριών

 • Η Capital Product Partners ελέγχει συνολικά 22 πλοία, εκ των οποίων 14 είναι containerships, 7 LNG carriers και 1 bulk carrier, συνολικής αξίας 831,4 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 289,35 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα ύψους 299,07 εκατ. δολαρίων και EBITDA 216,7 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις ανήλθαν στο τέλος του έτους σε 1,29 δισ. δολάρια.
 • Η Castor Maritime διαχειρίζεται συνολικά 21 πλοία, εκ των οποίων 19 είναι bulk carriers και 2 containerships, συνολικής αξίας 392,4 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 42,32 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα ύψους 262,1 εκατ. δολαρίων και EBITDA 149,39 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους τα 153,7 εκατ. δολάρια.
 • H Costamare διαχειρίζεται συνολικά 116 πλοία, εκ των οποίων 71 είναι containerships και 45 bulk carriers, συνολικής αξίας 3,65 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στο 1,113 δισ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα ύψους 1,11 δισ. δολαρίων και EBITDA 713,88 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις ανήλθαν στο τέλος του έτους σε 2,58 δισ. δολάρια.
 • Η Danaos Corporation διαχειρίζεται συνολικά 68 containerships, συνολικής αξίας 2,81 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στο 1,329 δισ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 993,34 εκατ. δολαρίων και EBITDA 762,85 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους στα 501,95 εκατ. δολάρια.
 • Η Diana Shipping ελέγχει 43 bulk carriers, συνολικής αξίας 949 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 438,52 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 289,97 εκατ. δολαρίων και EBITDA 181,12 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους στα 663,4 εκατ. δολάρια.
 • H Dorian LPG ελέγχει συνολικά 21 LPG carriers, συνολικής αξίας 948,5 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 947,37 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 389,75 εκατ. δολαρίων και EBITDA 259,35 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 815,55 εκατ. δολάρια.
 • Η Dynagas LNG Partners ελέγχει συνολικά 6 LNG carriers, συνολικής αξίας 774,8 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 102,67 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 131,66 εκατ. δολαρίων και EBITDA 77,36 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 497 εκατ. δολάρια.
 • Η EuroDry ελέγχει συνολικά 10 bulk carriers, συνολικής αξίας 182,8 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 40,132 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 70,18 εκατ. δολαρίων και EBITDA 42,25 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους 81,21 εκατ. δολάρια.
 • Η EuroSeas διαχειρίζεται συνολικά 18 containerships, συνολικής αξίας 608,2 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 155,627 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 182,69 εκατ. δολαρίων και EBITDA 123,55 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις ανήλθαν στο τέλος του έτους σε 107,2 εκατ. δολάρια.
 • Η GasLog Partners ελέγχει συνολικά 14 LNG carriers, συνολικής αξίας 1,67 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 452,62 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία κατέγραψε το 2022 έσοδα 371 εκατ. δολαρίων και EBITDA 274,41 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους σε 984,5 εκατ. δολάρια.
 • Η Global Ship Lease διαχειρίζεται συνολικά 64 containerships, συνολικής αξίας 1,94 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 683,39 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 645,65 εκατ. δολαρίων και EBITDA 438,52 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 934,38 εκατ. δολάρια.
 • H Globus Maritime ελέγχει συνολικά 9 bulk carriers, συνολικής αξίας 259,4 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 18,835 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 61,76 εκατ. δολαρίων και EBITDA 34,08 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους σε 44,8 εκατ. δολάρια.
 • Η Imperial Petroleum ελέγχει συνολικά 12 πλοία, εκ των οποίων 8 είναι tankers και 4 bulk carriers, συνολικής αξίας 278,1 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 64,38 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 97,02 εκατ. δολαρίων και EBITDA 42,11 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 69,96 εκατ. δολάρια.
 • Η Navios Maritime Holdings δραστηριοποιείται στα logistics. H κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 39,49 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 255,4 εκατ. δολαρίων και EBITDA 93,36 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους στα 696,54 εκατ. δολάρια.
 • Η Navios Maritime Partners ελέγχει συνολικά 156 πλοία, εκ των οποίων 81 είναι bulk carriers, 40 tankers, 35 containerships, συνολικής αξίας 2,92 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 640,2 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 1,21 δισ. δολαρίων και EBITDA 684,77 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις ανήλθαν στο τέλος του έτους σε 1,17 δισ. δολάρια.
 • Η OceanPal διαχειρίζεται 5 bulk carriers, συνολικής αξίας 66,4 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 95,95 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 19,09 εκατ. δολαρίων και EBITDA 4,56 εκατ. δολαρίων.
 • H Performance Shipping ελέγχει 8 tankers, συνολικής αξίας 417 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 8,41 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 75,17 εκατ. δολαρίων και EBITDA 39,7 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 127,83 εκατ. δολάρια.
 • Η Pyxis Tankers διαχειρίζεται συνολικά 4 tankers, συνολικής αξίας 141,9 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 40,40 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 58,34 εκατ. δολαρίων και EBITDA 24,26 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 70,87 εκατ. δολάρια.
 • Η Safe Bulkers διαχειρίζεται 44 bulk carriers, συνολικής αξίας 1,12 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 385,41 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 349,72 εκατ. δολαρίων και EBITDA 234,17 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 414,36 εκατ. δολάρια.
 • Η Seanergy Maritime Holdings διαχειρίζεται συνολικά 16 bulk carriers, συνολικής αξίας 261,2 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 88,44 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 125 εκατ. δολαρίων και EBITDA 58,4 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 255,69 εκατ. δολάρια.
 • Η Star Bulk Carriers ελέγχει συνολικά 126 bulk carriers, συνολικής αξίας 2,21 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται σε 1,9 δισ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 1,44 δισ. δολαρίων και EBITDA 759,37 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους σε 1,28 δισ. δολάρια.
 • H StealthGas ελέγχει 40 LPG carriers, συνολικής αξίας 822,9 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 123,156 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 152,76 εκατ. δολαρίων και EBITDA 64,14 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους στα 277,1 εκατ. δολάρια.
 • Η Top Ships ελέγχει 10 tankers, συνολικής αξίας 252,4 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 14,33 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 80,66 εκατ. δολαρίων και EBITDA 45,83 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους στα 257,66 εκατ. δολάρια.
 • Η Toro Corp. διαχειρίζεται συνολικά 9 πλοία, εκ των οποίων 8 είναι tankers και 1 LPG carrier, συνολικής αξίας 258,2 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 54,6 εκατ. δολάρια.
 • Η Tsakos Energy Navigation διαχειρίζεται συνολικά 58 πλοία, εκ των οποίων 55 είναι tankers και 3 LNG carriers, συνολικής αξίας 3,66 δισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 509,26 εκατ. δολάρια. Η εταιρία κατέγραψε το 2022 έσοδα 860,4 εκατ. δολαρίων και EBITDA 379,21 εκατ. δολαρίων, ενώ οι πιστώσεις έφτασαν στο τέλος του έτους σε 1,66 δισ. δολάρια.
 • Η United Maritime Corporation ελέγχει συνολικά 7 πλοία, εκ των οποίων 6 είναι bulk carriers και 1 tanker, συνολικής αξίας 83,2 εκατ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης εκτιμάται στα 24,45 εκατ. δολάρια.