MetLife: Ενισχυμένη και το 2017 η MetLife Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα

03/07/2018, 15:04
ML_LOGO_RGB_FINAL_TEMP_100316

Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις, στο εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η MetLife Ελλάδος συνεχίζει να σημειώνει θετικά οικονομικά και παραγωγικά αποτελέσματα.

Η παραγωγή των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων το 2017 έφτασε τα €265 εκατ.,σημειώνοντας αύξηση 7,4%, σε σύγκριση με το 2016. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική επίδοση, με δεδομένο ότι το 2017 η παραγωγή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στους κλάδους Ζωής, Ατυχημάτων και Υγείας, παρέμεινε σταθερή από το 2016, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Το 2017, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. ανήλθαν σε €14,2 εκατ., έναντι €5,8 εκατ. το 2016. Η αύξηση προέρχεται από τη βελτίωση των περιθωρίων ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνουστα προϊόντα του κλάδου Ζωής και Υγείας, αλλά και του Κλάδου των Ομαδικών Ασφαλίσεων, στον οποίο η ΜеtLife παραμένεικορυφαία επιλογή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά από φόρους το 2017 ανήλθαν σε €24,6 εκατ., έναντι €6,2 εκατ. μετά από φόρους ζημιών το 2016.

Η αξιοπιστία και η στήριξη της MetLife στις ανάγκες των πελατών της, αποτυπώθηκαν στο ύψος των παροχών και αποζημιώσεων, οι οποίες το 2017 αυξήθηκαν και ανήλθαν σε €139,2 εκατ., έναντι €127,8 εκατ. το 2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.

Ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Ελλάδος & Κύπρου, κ. Κυριάκος Αποστολίδης, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του 2017 επιβεβαιώνουν τιςδιαχρόνικές στρατηγικές μας επιλογές, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και την πρωταγωνιστική θέση της MetLife στην ελληνική αγορά, τόσο στο Agency όσο και στον τομέα των ομαδικών ασφαλίσεων. Tο 2018αλλά και τα επόμενα έτη, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα προιόντα και την τεχνολογία που βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών μας, αξιοποιώντας τον υψηλό επαγγελματισμό και την τεχνογνωσία των στελεχών των δικτύων διανομής, αλλά και την οικονομική ευρωστία, την ευελιξία και τη φερεγγυότητα μας στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά. Με πυξίδα την πολύτιμη κληρονομιά των 150 ετών της MetLife, συνεχίζουμε να εξελισσόμασθε και να προσαρμόζουμε τις τακτικές μας για την περαιτέρω ανάπτυξη μας στην Ελληνική αγορά.»

150 χρόνια MetLife

Το 2018 η MetLife, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών παγκοσμίως, συμπληρώνει 150 χρόνια δραστηριότητας. Από την ίδρυσή της, το 1868, μέχρι σήμερα, η MetLife ακολουθεί μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, με κύριο χαρακτηριστικό τη διαρκή εξέλιξη και την αποτελεσματική προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Σήμερα, η εταιρία δραστηριοποιείται σε 44 χώρες σε όλον τον πλανήτη, απασχολεί συνολικά 57.000 εργαζόμενους, διαθέτει ενεργά συμβόλαια συνολικής αξίας 4,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (στοιχεία μέχρι 12/31/2017) και έχει καταβάλει περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια στους ασφαλισμένους της, ενώ την εμπιστεύονται πάνω από 90 εταιρίες του FORTUNE100, για την ασφάλιση του προσωπικού τους.

Κύριο γνώρισμα στην ιστορία της MetLife είναι η επένδυση στην καινοτομία, με σκοπό τη δημιουργία αξίας και τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά. Ήταν η πρώτη εταιρία που προσέφερε ασφάλιση έναντι βιομηχανικών κινδύνων, η πρώτη που εισήγαγε στην αγορά την ομαδική ασφάλιση για επιχειρήσεις και η πρώτη ασφαλιστική που εγκατέστησε ευρείας κλίμακας σύστημα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων. Εξίσου διαχρονικό και αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας της MetLife αποτελεί η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί ως αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος, με σημαντικό αποτύπωμα στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Το 2017 η MetLife παγκοσμίως επένδυσε περισσότερα από 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια στους τομείς της πράσινης οικονομίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, αλλά και σε προγράμματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών μετά από φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, το MetLife Foundation, συνεχίζοντας την παράδοση προσφοράς της εταιρίας, έχει κατευθύνει από την ίδρυσή του, το 1976, περισσότερα από 853 εκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις και προγράμματα.

 

 

 Σχετικά με τη MetLifeΕλλάδος

Η MetLife δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964, καθιερώνοντας τον θεσμό της ασφάλειας Ζωής στη χώρα μας ενώ θεωρείται ως «μέτρο αναφοράς» στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Η MetLife αποτελεί την κορυφαία επιλογή των πελατών και στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων.Μέσα από μια ευρεία γκάμα ευέλικτων ατομικών και ομαδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων, καλύπτει αποτελεσματικά τους κλάδους Ζωής, Προσωπικών Ατυχημάτων, Υγείας και Συνταξιοδότησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία αλλά και την πλούσια εμπειρία που διαθέτει σε τοπικό επίπεδο, η MetLife έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη χώρα μας.Στοχεύοντας στο πραγματικό όφελος των ασφαλισμένων της, η MetLife προσφέρει καινοτόμα και ευέλικτα Προγράμματα και Υπηρεσίες που ακολουθούν τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.