Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

27/03/2020, 21:53
unwto

Σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων στην Παγκόσμια Οικονομία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης  του
κορονοϊού και των επιπτώσεών τoυ στην
παγκόσμια οικονομία, θέτει  σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα – διαγωνισμό,
το “Healing Solutions for Tourism – Innovation Challenge”.

Καλεί  τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο  να προτείνουν λύσεις
για να μειώσουν ή να απαλύνουν τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του Covid-19 ιού προκειμένου να υποστηριχθούν τρεις
κατηγορίες: ταξιδιώτες, επιχειρήσεις και αυτοδιοίκηση.

Οι λύσεις που αναζητά στις τρεις αυτές κατηγορίες είναι:

·   Healing for People - Θεραπεία για τους ανθρώπους: μέτρα
προστασίας, μέθοδοι απολύμανσης, έγκαιρη ανίχνευση, μεταξύ άλλων για τους
τουριστικούς φορείς (που θα χρησιμοποιηθούν από τουρίστες, επαγγελματίες του
τουρισμού και επιχειρήσεις).

 ·   Healing for Prosperity - Θεραπεία για ευημερία:
ψηφιακές εφαρμογές για τον τουρισμό, οικονομία διαμοιρασμού, κυκλική οικονομία,
διαχείριση εσόδων, ανάκαμψη ζήτησης, επενδύσεις, μεταξύ άλλων τομέων, που θα
εφαρμοστούν στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

 ·   Healing for Destinations - Θεραπεία για προορισμούς:
τεχνικές ανάκαμψης για προορισμούς, όπως η επικοινωνία κρίσεων, η διαχείριση
κρίσεων, η κινητικότητα, η αλλαγή του εμπορικού σήματος για τουριστικούς
προορισμούς, η ανάκαμψη της ταξιδιωτικής εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων σχετικών
τομέων.

Η διαδικασία του Διαγωνισμού θα διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Περισσότερες
πληροφορίες εδώ


https://bit.ly/UNWTO_Healing_Solutions