Αύξηση καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Μάιο

28/06/2018, 12:37
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ


Αύξηση κατά 919 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάιο οι καταθέσεις που διατηρούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στις τράπεζες, έναντι αύξησης κατά 870 εκατ. ευρώ που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο. Οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στα 128,1 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 23,2 δισ. ευρώ είναι καταθέσεις από επιχειρήσεις, ενώ στα 104,8 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών.

Από τα 919 εκατ. ευρώ που ήταν η αύξηση των συνολικών καταθέσεων τον Μάιο, τα 580 εκατ. ευρώ προήλθαν από την αύξηση της ρευστότητας που διατηρούν οι επιχειρήσεις στις τράπεζες. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 13,1% έναντι αύξησης 4,9% που είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της ΤτΕ, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 747 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 120 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 167 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2018, έναντι αύξησης κατά 746 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στη συνολική αύξηση των καταθέσεων τον Μάιο η συμβολή των νοικοκυριών ανήλθε στα 339 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών αποδίδεται στο γεγονός ότι ο Μάιος δεν ήταν μήνας φορολογικών υποχρεώσεων, με συνέπεια σημαντικό μέρος των εισοδημάτων που παρήχθη να παραμείνει στις τράπεζες.

Σταθερά αρνητικός παραμένει την ίδια στιγμή ο ρυθμός χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τις τράπεζες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε τον Μάιο στο -1,9% και η μηνιαία ροή χρηματοδότησης, δηλαδή τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν αφού αφαιρεθούν οι αποπληρωμές δανείων, ήταν αρνητική κατά 279 εκατ. ευρώ, έναντι 1,2 δισ. ευρώ που ήταν η αρνητική ροή χρηματοδότησης τον Απρίλιο. Αναλυτικότερα η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάιο του 2018, ήταν αρνητική κατά 169 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -1,6% από -1,8% τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά τα δάνεια των επιχειρήσεων στις τράπεζες ανήλθαν σε 86,7 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 12,3 δισ. ευρώ είναι τα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών.

Αρνητική κατά 104 εκατ. ευρώ ήταν τον Μάιο η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε τον Μάιο σε -2,2% από -2,3% τον προηγούμενο μήνα και το συνολικό χρέος των νοικοκυριών από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια στα 80,3 δισ. ευρώ.