Τι ψάχνουν στην Ελλάδα οι Ισραηλινοί επενδυτές;

06/08/2018, 13:00
F100513MS10

Έχει αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον των Ισραηλινών επιχειρηματιών για επενδύσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στο γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Ισραήλ.
Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για την οικονομικά του Ισραήλ και τις διμερείς οικονομικές σχέσεις 2017-2018 του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Ισραήλ.
Το 2017, σύμφωνα με προσωρινά ετήσια στοιχεία, το διμερές εμπόριο εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Εξαγωγές: 442,42 εκ. ευρώ, έναντι 270,43 εκ. ευρώ το 2016 (+63,59% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).
2. Εισαγωγές: 535,54 εκ. ευρώ, έναντι 317,44 εκ. ευρώ, το 2016 (+68,70%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).
3. Εμπορικό ισοζύγιο: -93,12 εκ. ευρώ, έναντι -47,00 εκ. ευρώ, το 2016 (+98,11%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).
4. Όγκος διμερούς εμπορίου: 977,96 εκ. ευρώ, έναντι 587,87 εκ. ευρώ, το 2016, (+66,35%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016).

Ισοδύναμη αύξηση
Από τα στοιχεία διαφαίνεται μία σχεδόν ισοδύναμη αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών μας παρά τη διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου εις βάρος της χώρας μας, οφειλόμενη κυρίως στον υπερδιπλασιασμό (+109,76%), των εισαγωγών μας σε πετρελαιοειδή (363,83 εκ. ευρώ, το 2017, έναντι 173,45 εκ. ευρώ, το 2016).
Παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας τόσο με πετρελαιοειδή, κατά +102,44%, (172,58 εκ. ευρώ, το 2017, έναντι 85,6 εκ. ευρώ, το 2016), όσο και χωρίς πετρελαιοειδή, κατά +45,56% (269,84 εκ. ευρώ, έναντι 185,37 εκ. ευρώ, το 2016).
Οι εισαγωγές μας επικεντρώνονται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, των χημικών προϊόντων, των πλαστικών, του μηχανολογικού εξοπλισμού και προϊόντων χάλυβα και στα λιπάσματα, ενώ οι εξαγωγές μας στα ορυκτά καύσιμα, δομικά υλικά (τσιμέντο), στα τεχνουργήματα από αργίλιο, στα πλαστικά προϊόντα, στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, στις μηχανές, στους λέβητες, στα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων, στα τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο ή χάλυβα, στα χαρτικά, στα καπνά, στα παιχνίδια και στα είδη αθλητισμού, στα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα, στα έπιπλα, στα απορρυπαντικά, στα καλλυντικά, στα φαρμακευτικά και στα προϊόντα χημικών βιομηχανιών.

Όπως σημειώνεται στην ετήσια έκθεση, τα αιτήματα ισραηλινών επιχειρήσεων για εισαγωγές προϊόντων από την Ελλάδα αλλά και για συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις αποτυπώνουν ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους τομείς του real estate, των τροφίμων, των δομικών υλικών και των πρώτων υλών, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η τουριστική συνεργασία καθώς οι αφίξεις, το 2017 ξεπέρασαν τις 503.047 (στοιχεία ΕΟΤ) σε σύγκριση με το 2016, (445.572), εμφανίζοντας αύξηση +12,9%.

Οι ελληνικές εξαγωγές στη χώρα, χαρακτηρίζονται κυρίως από προϊόντα για βιομηχανική χρήση (ενδιάμεσα αγαθά, πρώτες ύλες, μεταφορικό εξοπλισμό) και δευτερευόντως από καταναλωτικά προϊόντα και τρόφιμα(νωπά και τυποποιημένα τρόφιμα, προϊόντα περιποίησης, προϊόντα καθαρισμού) και σύμφωνα με την άποψη του γραφείου ΟΕΥ, το «χαρτοφυλάκιο» των ελληνικών εξαγωγών θα πρέπει να διευρυνθεί με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας αλλά και υπηρεσίες στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.
Ιδιωτική κατανάλωση
Η ιδιωτική κατανάλωση κινείται σε υψηλά επίπεδα (ανοδικά κινούνται οι δείκτες των λιανικών πωλήσεων και των πωλήσεων πολυκαταστημάτων) τροφοδοτώντας την ανάπτυξη, ενώ καταγράφεται και έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα λόγω αύξησης του πληθυσμού και μετανάστευσης από το εξωτερικό. Συνεπώς εκτιμάται ότι οι δυνατότητες για τις ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζονται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Τροφίμων (ειδικότερα γαλακτοκομικών και ζαχαρωδών προϊόντων), οργανικά τρόφιμα./
• Φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων/ συμπληρωμάτων διατροφής, προϊόντα υγείας.
• Τεχνολογιών επικοινωνιών/ πληροφορικής (υπηρεσίες σχεδιασμού/ κατασκευή προϊόντων μικροηλεκτρονικής), διαστημική τεχνολογία και εφαρμογές.
• Έρευνα και ανάπτυξη/ συμπαραγωγή στον τομέα των επιστημών ζωής (βιοφαρμακευτικά, ιατρικός εξοπλισμός).
• Έτοιμου ενδύματος.
• Δομικών υλικών για κατασκευές κατοικιών, υποδομών μεταφοράς, φυσικού αερίου και του τομέα της ενέργειας.

Αποκρατικοποιήσεις, «πράσινη» ανάπτυξη, τουρισμός
Το επενδυτικό ενδιαφέρον των ισραηλινών εταιρειών για τη χώρα μας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων από το Ισραήλ (stock - απόθεμα άμεσων επενδύσεων μη κατοίκων από το Ισραήλ στην Ελλάδα), το 2017 ανήλθε σε 32 εκ. ευρώ, έναντι 26,7 εκ. ευρώ, το 2016 (προσωρινά στοιχεία Τραπέζης της Ελλάδος για απόθεμα ΑΞΕ προέλευσης Ισραήλ κατά την 31/12/2016).
«Παρά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το 2017 φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των ισραηλινών για επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά (αύξηση αιτημάτων για συνάντηση με το Γραφείο ΟΕΥ προκειμένου να ενημερωθούν για τις επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας)», όπως σημειώνεται.

Οι κυριότερες ισραηλινές επενδύσεις στη χώρα μας καταγράφονται στους τομείς της ψυχαγωγίας (καζίνα, ξενοδοχεία), των ασφαλιστικών υπηρεσιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
«Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προσελκύει το ενδιαφέρον Ισραηλινών επενδυτών» όπως αναφέρεται σχετικά ενώ σημειώνεται ότι με βάση τα αιτήματα ισραηλινών εταιρειών στο Γραφείο ΟΕΥ, τομείς ενδιαφέροντος για επενδύσεις είναι: ο περιβαλλοντικός τομέας (διαχείριση και επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων), ο τομέας της ενέργειας, ο τουρισμός (κατασκευή ή εξαγορά τουριστικών μονάδων, τομέας εστίασης/ψυχαγωγίας), η αγορά ακινήτων, ο τομέας πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, διαστημικής καθώς και αμυντικής βιομηχανίας.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν αξιόλογα περιθώρια για προσέλκυση ισραηλινών επενδύσεων στην Ελλάδα όπως:
• Στη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων: συμφωνίες σύμπραξης ιδιωτικού -δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) για ανάπτυξη υποδομών, αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, συμμετοχή στην ιδιωτικοποίηση εταιρειών.
• Σε τομείς οι οποίοι άπτονται της «πράσινης» ανάπτυξης. Ειδικότερα στη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης (ιδίως στα νησιά) και τις τεχνολογίες «Clean Tech» (επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, καθαρισμός ύδατος, διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση).
• Στη μεταφορά μεσαίας δυναμικότητας μεταποιητικών μονάδων του Ισραήλ σε υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές (ζώνες) στην Ελλάδα, λόγω μειωμένου κόστους εργασίας, υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού και δυνατοτήτων διεύρυνσης αγορών, μέσω της εγκατάστασής τους σε χώρα της Ε.Ε.
• Στον τομέα των τουριστικών υποδομών (μαρίνες, ξενοδοχεία, ιατρικός τουρισμός).
Επιπλέον, το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για αναζήτηση εξαγωγικών ευκαιριών καθώς και Ισραηλινών συνεργατών παραμένει σημαντικό, τόσο για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα, όσο και για υλοποίηση συνεργειών (joint ventures). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναζήτηση συνεργασίας στον τομέα έρευνας και καινοτομίας, του real estate, των τουριστικών υποδομών και παραγωγής αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων στην Ελλάδα.