Πρόστιμα 8.300 ευρώ για παρεμπόριο την προηγούμενη εβδομάδα

22/02/2021, 12:33
Πρόστιμα 8.300 ευρώ για παρεμπόριο την προηγούμενη εβδομάδα

Την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της  Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων  για το σύνολο της επικράτειας.

Συγκεκριμένα:

-Κατά το χρονικό διάστημα από 15.02.2021 έως και 21.02.2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 404 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.

-Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών δημοτικών αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία.

-Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 8.300 €, για παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαίθριου εμπορίου (ν.4497/2017).

-Κατασχέθηκαν 685 τεμάχια απομιμητικών ειδών.