Στον... "πάγο" οι επιταγές των πληττόμενων εταιριών

25/02/2021, 08:39
Στον...

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από την 1η Μαρτίου έως και την 31η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ και είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων για 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία.

Ως πληττόμενες θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Επίσης με την ίδια τροπολογία, παρατείνονται έως και την 30η Ιουνίου οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή, εφόσον αυτές λήγουν ή έληξαν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν με καταληκτική ημερομηνίας υποβολής την 28η Φεβρουαρίου και την 31η Μαρτίου 2021 για όσους έχουν αξιόγραφα τα οποία αναστέλλονται και το ποσό είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων.