Εκπτώσεις: Παράταση και επισήμως έως 31 Μαρτίου

01/03/2021, 11:21
Εκπτώσεις: Παράταση και επισήμως έως 31 Μαρτίου

Εως και την Τετάρτη 31 Μαρτίου παρατείνεται η περίοδος των εκπτώσεων, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Οπως επισημαίνεται, η παράταση κρίθηκε αναγκαία για την στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.