Θα είναι πάνω από €1,2 δις το νέο «Εξοικονομώ»

04/03/2021, 09:20
Θα είναι πάνω από €1,2 δις το νέο «Εξοικονομώ»

Ανοιχτή είναι πλέον στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών.

Η φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας ενώ το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ με συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις θα πάρουν προθεσμία τριάντα ημερών κατά την οποία θα πρέπει να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η στήλη θα ρισκάρει μία πρόβλεψη και …μάλλον δεν θα πέσει έξω: το νέο «Εξοικονομώ» θα μοιράσει πάνω από 1,2 δις.

Στοιχήματα δεκτά!