Κ. Χατζηδάκης: Νέος κατώτερος μισθός το φθινόπωρο

22/03/2021, 16:07
Κ. Χατζηδάκης: Νέος κατώτερος μισθός το φθινόπωρο

Η Ελλάδα υποστηρίζει την πρόταση Οδηγίας του Ευρωκοινοβουλίου για θέσπιση ενός επαρκούς κατώτερου μισθού στην ΕΕ ανέφερε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά την κοινή ενημέρωση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Απαντώντας σε σχόλια και παρατηρήσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών, ανακοίνωσε πως ξεκινάει άμεσα ο διάλογος των κοινωνικών εταίρων για την διαμόρφωση του κατώτερου μισθού, με στόχο το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί και το φθινόπωρο η κυβέρνηση να προχωρήσει στην ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Εργασίας υπογράμμισε πως στην Ελλάδα με όσα ισχύουν στον καθορισμό του κατώτερου μισθού, δεν έχουν μεγάλη απόσταση από αυτά που προτείνονται στην πρόταση της Οδηγίας.

Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν 9 χώρες (Δανία, Αυστρία, Σουηδία, όπως και κάποιες χώρες από την Ανατολική Ευρώπη) που διαφωνούν επί της Αρχής και ασκούν πιέσεις για να μην θεσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο διαμόρφωσης του κατώτερου μισθού.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε πως «αυτό που μας απασχολεί και θέλουμε -μαζί με την Κύπρο, την Μάλτα και την Ιταλία- να πετύχουμε είναι η εξαίρεση της ναυτικής εργασίας από αυτό το πλαίσιο της Πρότασης», σημειώνοντας πως μέχρι τώρα οι ναυτικοί εξαιρούνται λόγω της ιδιομορφίας της εργασίας τους και της παγκοσμιοποίησης της ναυτιλίας. «Βρισκόμαστε σε συνεννόηση για αυτό το θέμα, όπως επίσης βλέπουμε και κάποιες τεχνικές παραμέτρους και κριτήρια που τίθενται» προσέθεσε.

Εξήγησε δε ότι δεν θα προταθεί ένας ευρωπαϊκός ονομαστικός κατώτερος μισθός για όλα τα κράτη- μέλη αλλά αυτός θα διαμορφώνεται για κάθε χώρα μέσα από μια σειρά κριτηρίων. Το κάθε κράτος θα είναι ελεύθερο να θεσπίσει την βαρύτητα των κριτηρίων που θα χρησιμοποιήσει, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει κατ' ελάχιστον υπόψη του τα εξής: Την αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών σε κάθε χώρα. Το γενικό επίπεδο των ακαθάριστων μισθών και την κατανομή τους. Τον αριθμό αύξησης των ακαθάριστων μισθών συνολικά σε κάθε οικονομία. Τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα της εργασίας.

Παράλληλα, πέρα από την θέσπιση των εθνικών κριτηρίων, η πρόταση προβλέπει: Προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό των μισθών. Τακτική επικαιροποίηση του ύψους των κατώτατων μισθών. Ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον καθορισμό των νόμιμων κατώτερων μισθών. Κυρώσεις για τους εργοδότες σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης τους, σε συνδυασμό με δικαίωμα επανόρθωσης και προστασίας από δυσμενή μεταχείριση για τους εργαζομένους. Ετήσια υποβολή εκθέσεων από τα κράτη- μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία από την παρακολούθηση της κάλυψης του κατώτερου μισθού και της επάρκειάς του.