Επεσαν οι υπογραφές σε ενεργειακό Μνημόνιο

24/03/2021, 11:28
Επεσαν οι υπογραφές σε ενεργειακό Μνημόνιο

Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε τομείς συναφείς με τον εντοπισμό και την εξόρυξη υδρογονανθράκων υπέγραψαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ) και το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας (ΙΠΕ).

Αντικείμενο της συνεργασίας θα αποτελέσουν θέματα όπως γεωχημικές αναλύσεις, ανάλυση και διαχείριση πυρήνων και δειγμάτων γεωτρήσεων, μελέτες και προγράμματα κοινής χρηματοδότησης.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Αριστοφάνης Στεφάτος, δήλωσε ότι: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας το οποίο επισημοποιεί το ενδιαφέρον μας να συνεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε τους πολύ αξιόλογους επιστημονικούς πόρους της χώρας μας, όπως στην προκειμένη περίπτωση το Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας στην Κρήτη. Η προώθηση και ανάπτυξη σχετικής τεχνογνωσίας, σε εγχώριο και τοπικό επίπεδο αποτελεί μια από τις καταστατικές προτεραιότητες για την ΕΔΕΥ και σήμερα εκτελούμε το πρώτο βήμα πλησιέστερα στο στόχο μας».

Ο Διευθυντής του ΙΠΕ, κ. Νικόλαος Πασαδάκης, δήλωσε: «Το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠΕ/ΙΤΕ) από τη δημιουργία του δραστηριοποιείται στην επιστημονική περιοχή της αναζήτησης και παραγωγής υδρογονανθράκων και στη μελέτη των σχετικών με αυτά θεμάτων περιβάλλοντος. Η συνεργασία μας με το βασικό θεσμικό φορέα της χώρας στον τομέα αυτό, την ΕΔΕΥ, αποτελεί για μας τιμή αλλά και υποχρέωση, ώστε να συμβάλλουμε στην αξιοποίηση των εγχώριου ενεργειακού πλούτου με τους καλύτερους δυνατούς επιστημονικά και τεχνολογικά όρους».