Παράταση 10 μηνών στα έργα ΑΠΕ

16/04/2021, 09:14
Παράταση 10 μηνών στα έργα ΑΠΕ

Η πανδημία φέρνει παρατάσεις και στα έργα ΑΠΕ: Παρατείνει τις προθεσμίες  έργων ΑΠΕ για διευκόλυνση των επενδύσεων που επηρεάζονται από την πανδημία  το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τροπολογία που κατατίθεται.

Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες: η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ και Συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ), η ισχύς των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και Συμπαραγωγής, η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς και η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς.

Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά έξι μήνες: η σύναψη συμβάσεων εκτός διαγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία μετατίθεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 30 Ιουνίου 2021.

Η χορήγηση των παρατάσεων καθίσταται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω της πανδημίας, οι εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) έχουν έρθει αντιμέτωπες με σημαντικές καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων τους, όσο και στη σύνδεσή τους με το δίκτυο.