Παγκόσμια Τράπεζα: 3,8% φέτος η ανάπτυξη για την Ελλάδα

16/04/2021, 11:20
Παγκόσμια Τράπεζα: 3,8% φέτος η ανάπτυξη για την Ελλάδα

Στην εκτίμηση ότι η ανάπτυξη φέτος για την ελληνική οικονομία θα ανέλθει στο 3,8% και το 2022 στο 5% προέβη η επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία Ασλί Ντεμιργκούτς-Κουντ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο αύξησης των κόκκινων δανείων, των πτωχεύσεων κυρίως μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αύξησης της ανεργίας ειδικά σε ό,τι αφορά το ανειδίκευτο τμήμα του πληθυσμού, που πλήττεται περαιτέρω από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Η πανδημία, επεσήμανε η κ. Κουντ, μιλώντας σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ με αφορμή την παρουσίαση της Έκθεσης World Bank – Europe and Central Asia Regional Economic Update: Data, Digitalization, and Governance, «οδήγησε σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας για τους φτωχούς και τους ευάλωτους, επηρεάζοντας τους χαμηλά ειδικευμένους εργαζόμενους, τις γυναίκες και τους νέους δυσανάλογα περισσότερο».

Συνέστησε δε ότι «μια ανθεκτική ανάκαμψη θα πρέπει επίσης να είναι μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς».

Προσδιορίζοντας τις προκλήσεις για την ελληνική οικονομία η εκπρόσωπος του Οργανισμού επέμεινε στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να δοθεί βάρος στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης, στην εισαγωγή εργαλείων πτώχευσης επιχειρήσεων και στην αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος.

Η Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αναφέρει ότι «η οικονομική δραστηριότητα στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας έχει συρρικνωθεί κατά 2% το 2020, καθώς η πανδημία αναμένεται να εξαλείψει τα εισοδηματικά κέρδη μιας πενταετίας για το ένα έκτο περίπου των οικονομιών της περιοχής και να αυξήσει τον αριθμό της φτώχειας». Οι οικονομίες με ισχυρούς εμπορικούς ή οικονομικούς δεσμούς με τη ζώνη του ευρώ και εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες και τον τουρισμό υπέστησαν το ισχυρότερο χτύπημα.

Ο ρυθμός ανάκαμψης το 2021 αναμένεται να είναι ταχύτερος από το αρχικά αναμενόμενο, στο 3,6%, καθώς η ενίσχυση της εξωτερικής ζήτησης και η σταθεροποίηση των τιμών των βιομηχανικών εμπορευμάτων αντισταθμίζουν εν μέρει την πρόσφατη έξαρση του COVID-19.

Στη συνέχεια, η ανάπτυξη αναμένεται να αυξηθεί στο 3,8% το 2022, καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας σταδιακά μειώνονται και η ανάκαμψη του εμπορίου και των επενδύσεων αυξάνεται. Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες και η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι πιο αδύναμη από ό, τι είχε προβλεφθεί εάν η πανδημία διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, οι συνθήκες εξωτερικής χρηματοδότησης επιδεινωθούν, οι πολιτικές αβεβαιότητες αυξηθούν και οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακωθούν.

Η ψηφιοποίηση είναι αναγκαιότητα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Σε όλο τον κόσμο, η ποιότητα της κυβέρνησης ενημερώνεται όλο και περισσότερο από το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης, της παροχής υπηρεσιών και της συνολικής χωρητικότητας του κράτους.