ΕΝΦΙΑ όπως... πέρυσι και σε έξι δόσεις

20/04/2021, 09:10
ΕΝΦΙΑ όπως... πέρυσι και σε έξι δόσεις

Το ίδιο ΕΝΦΙΑ με το περυσινό θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση.

Όσοι, όμως, ήταν πληττόμενοι λόγω πανδημίας θα πληρώσουν φέτος είτε τον μισό φόρο για τα ακίνητά τους είτε θα απαλλαγούν πλήρως καθώς τα εισοδήματά τους είναι κάτω από τα όρια που ισχύουν για την έκπτωση 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ.

Την δυνατότητα πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε 6 δόσεις θα δώσει και φέτος το υπουργείο Οικονομικών. Η πρώτη δόση πρέπει να εξοφληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία (6η δόση) στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι νέες αντικειμενικές τιμές και η επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε 3.000 νέες περιοχές σε όλη τη χώρα θα έχουν ισχύ από το 2022. Αυτό, ωφελεί όσους έχουν ακίνητα σε περιοχές που υπήρχε κίνδυνος αύξησης των αντικειμενικών τιμών και πρόκειται να προβούν σε αγοραπωλησίες, καθώς και όσους απλά κατέχουν ακίνητα, αφού δεν θα αυξηθούν ο ΕΝΦΙΑ, τα δημοτικά τέλη και άλλοι 18 περίπου φόροι και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% που αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης αναβάλλεται οριστικά για το 2022.

Δικαιούχοι απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι οι φορολογούμενοι των οποίων:

1) Το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας ήτοι:

Αγαμος: έως 9.000 ευρώ
Εγγαμος (χωρίς εξαρτώμενα μέλη): 10.000 ευρώ
Εγγαμος (με ένα εξαρτώμενο μέλος): 11.000 ευρώ
Εγγαμος (με δύο εξαρτώμενα μέλη): 12.000 ευρώ
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
3) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίου πόλεως οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά του, να μην υπερβαίνουν τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
4) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Δικαιούχοι απαλλαγής από το 100% του ΕΝΦΙΑ

Στις οικογένειες, που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή έχουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω, χορηγείται πλήρης (100%) απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον:

1) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος ήτοι:

Εγγαμος (με τρία εξαρτώμενα μέλη): 16.000 ευρώ
Εγγαμος (με τέσσερα εξαρτώμενα μέλη): 17.000 ευρώ
Εγγαμος (με πέντε εξαρτώμενα μέλη): 18.000 ευρώ
Εγγαμος (με δύο εξαρτώμενα μέλη, το ένα με αναπηρία 80% και άνω): 15.000 ευρώ.
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του, (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος) να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

3) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.