ΕΛΕΤΑΕΝ: Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας

15/06/2021, 14:22
ΕΛΕΤΑΕΝ: Προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας

Η επίτευξη των εθνικών στόχων για την αιολική ενέργεια προϋποθέτει τον τριπλασιασμό του ποσοστού των έργων που υλοποιούνται σε σχέση με αυτά που αδειοδοτούνται, επεσήμανε σήμερα η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας σε παρέμβασή της με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Αιολικής Ενέργειας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, έχουν υποβληθεί αιτήσεις και έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις παραγωγού συνολικής ισχύος 41 γιγαβάτ, έναντι 4,2 γιγαβάτ που είναι η ισχύς των εν λειτουργία πάρκων και γιγαβάτ που είναι ο στόχος για το 2030. Η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι ακόμα και αν ο στόχος του νέου ΕΣΕΚ για το 2030 αυξηθεί κατά 50 %, ο πρόσθετος όγκος αιολικής ισχύος έως το 2030 αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Προσθέτει ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν όλα τα έργα των 40GW, που είναι υπό ανάπτυξη καθώς το ποσοστό επιτυχίας των υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων είναι ιστορικά 3,14%. «Η χαμηλή αυτή επίδοση οφείλεται σε πλήθος παραγόντων όπως η περίπλοκη αδειοδοτική διαδικασία που εμπλέκει δεκάδες υπηρεσίες σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, μερικές από τις οποίες γνωμοδοτούν περισσότερες από μία φορά σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, οι χωροταξικοί περιορισμοί, ο κορεσμός των ηλεκτρικών δικτύων κλπ», σύμφωνα με την Ένωση. Εκτιμάται δε, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτη Λαδακάκο, ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΕΚ το ποσοστό επιτυχίας θα πρέπει να τριπλασιαστεί σε 10 %.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ ζητά να προωθηθεί ταχύτερα η 2η δέσμη μέτρων απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας και να επιταχυνθεί η ψηφιοποίησή της και την απευθείας ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των επιμέρους υπηρεσιών και βημάτων.

Οι προτάσεις της Ένωσης για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας περιλαμβάνουν ακόμη:

1. Αναθεώρηση του ενεργειακού σχεδιασμού, με νέα μέτρα και πολιτικές, για την επίτευξη του νέου ευρωπαϊκού στόχου για το κλίμα (μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55%) το 2030

2. Νέο σύστημα διαγωνισμών, ειδικών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και ανάπτυξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε συνθήκες ρευστότητας και ανταγωνισμού.

3. Απλοποίηση του αδειοδοτικού πλαισίου με έμφαση στα τελευταία στάδια της αδειοδότησης, ώστε να προωθηθούν οι ώριμες επενδύσεις. «Απλοποίηση δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις θα εγκρίνονται. Σημαίνει ότι η πολιτεία αποφασίζει οριστικά, θετικά ή αρνητικά, για μια επένδυση εντός εύλογου χρόνου που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 έτη», τονίζει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

4. Θεσμικές δράσεις για τα επόμενα μεγάλα βήματα στην αποθήκευση ενέργειας και τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα.

5. Ανάπτυξη του Συστήματος και διεθνείς διασυνδέσεις, με στόχο να καταστεί η χώρα εξαγωγός πράσινης ενέργειας

6. Εφαρμογή του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Α.Π.Ε., που έχει εγκριθεί από το ΣτΕ, και επικαιροποίησή προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα εφαρμογής.

Ενεργοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των Μικρών Ανεμογεννητριών, που μπορούν να φέρουν ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας πιο κοντά στην Αιολική Ενέργεια, ώστε περισσότεροι να απολαύσουν τα οφέλη της, όχι μόνο ως καταναλωτές αλλά και ως παραγωγοί.