Σταθερή αύξηση των τιμών στο real estate ως το 2027 βλέπει η Τράπεζα Πειραιώς

07/07/2021, 20:05
Σταθερή αύξηση των τιμών στο real estate ως το 2027 βλέπει η Τράπεζα Πειραιώς

Σημαντική ενίσχυση της αγοράς του real estate έως τουλάχιστον το 2027 προεξοφλεί η Τράπεζα Πειραιώς, όπως προκύπτει από νέα έκθεση του τμήματος αναλύσεων της τράπεζας.

Με αφορμή την άνοδο στις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά 4,3% και των επαγγελματικών ακινήτων κατά 1,2% (κι αυτό παρά την ύφεση 8% της ελληνικής οικονομίας για το 2020), η Πειραιώς εξηγεί ότι υπάρχει σαφής αποσύνδεση των μακροοικονομικών δεδομένων και της αγοράς real estate.

Όπως διαμηνύει χαρακτηριστικά, μετά το αρχικό σοκ της ταχύτητας διασποράς της πανδημίας και του πρώτου κύματος κοινωνικής αποστασιοποίησης, η πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων αγοραστών και επενδυτών συνειδητοποίησε ότι η πανδημία του Covid-19 θα ήταν παροδική και η οικονομική δραστηριότητα θα επανερχόταν στα προ-covid επίπεδα.

Έτσι, όπως οι χρηματιστηριακοί αναλυτές στα μοντέλα δίκαιης αποτίμησης μετοχικών αξιών άρχισαν να χρησιμοποιούν τα προσδοκώμενα κέρδη του 2021 αντί για την κερδοφορία του 2020, με τρόπο ανάλογο οι επενδυτές στην αγορά ακινήτων παρέκαμψαν την πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος (των νοικοκυριών) και της κερδοφορίας (των επιχειρήσεων) και συνέχισαν να αποτιμούν την αγορά ακινήτων ως συνάρτηση των μακροχρόνιων προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Η εν λόγω προσέγγιση είχε τρεις άμεσες επιπτώσεις:

  • Πρώτον, οι τιμές στην αγορά ακινήτων συνέχισαν και το 2020 να κινούνται ανοδικά παρά την πρωτοφανή οικονομική ύφεση υποστηριζόμενες από τις θετικές μακροχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και από διοικητικές αποφάσεις όπως η χρυσή βίζα και άλλα φορολογικά κίνητρα που αποσκοπούν στο να γίνει η ελληνική αγορά ακινήτων ελκυστική στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
  • Δεύτερον, η συνδυαστική επίδραση του θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος και του χαμηλού σημείου εκκίνησης (δεδομένου ότι την προηγούμενη δεκαετία οι τιμές των ακινήτων υποχώρησαν σωρευτικά περισσότερο από 44%) έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές των ακινήτων (οικιστικά και επαγγελματικά) να δύνανται να συνεχίσουν να αυξάνονται βραχυπρόθεσμα κατά 6%. Μακροπρόθεσμα προβλέπεται ρυθμός αύξησης και στις δύο κατηγορίες ακίνητων περί το 3%, παράλληλα με τον ρυθμό ονομαστικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.
  • Τρίτον, ο συνδυασμός της πτώσης διαθέσιμου εισοδήματος και κερδοφορίας και της αυξητικής πορείας των τιμών ακινήτων σημαίνει ότι, πρόσκαιρα τουλάχιστον, έως να επανέλθουμε στην ανάπτυξη, οι δείκτες αποτίμησης ακινήτων εμφανίζονται αυξητικοί.

Επομένως, σύμφωνα με την ανάλυση της Πειραιώς, ξεκινώντας από ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, η ελληνική αγορά ακινήτων μπορεί να συνεχίζει να αναπτύσσεται παράλληλα με μια πολύ ισχυρή οικονομία για μια σειρά ετών. Εάν οι προβλέψεις τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για την αγορά ακινήτων αποδειχθούν ορθές, τότε η αγορά ακινήτων θα συγκλίνει με τα επίπεδα ισορροπίας ή «δίκαιης αποτίμησης» προς το 2027.