Τον Οκτώβριο η έκθεση για το e-commerce

19/07/2021, 09:11
Τον Οκτώβριο η έκθεση για το e-commerce

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η Ενδιάμεση Έκθεσης επί της κλαδικής έρευνας για το e- commerce, της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και να πραγματοποιηθεί η 2η δημόσια διαβούλευση επί αυτής.

Η τελική έκθεση για το e-commerce πρόκειται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2021.

Αυτά γνωστοποιήθηκαν με το Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021.

Στο νέο τεύχος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις αποφάσεις της επιτροπής, τους ελέγχους που διεξήγαγε, τις κλαδικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη, τις επικείμενες συνεδριάσεις της, τις συνεργασίες της με διεθνείς οργανισμούς, τις επιμορφωτικές ημερίδες που διοργάνωσε, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρει το δελτίο ότι η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη της τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων ως ένα αξιόπιστο σύστημα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων να ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, αποφάσισε στις 11 Μαρτίου 2020 την έναρξη κλαδικής έρευνας, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011.

Στη σύγχρονη εποχή, όπως αναφέρεται, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τα πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών καταστημάτων και πλατφορμών έναντι των παραδοσιακών, φυσικών καναλιών διανομής.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι, άλλωστε, αναμφίβολα βασικός μοχλός προώθησης του τιμολογιακού ανταγωνισμού λόγω συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως είναι, ενδεικτικά, το χαμηλότερο κόστος λειτουργίας των διαδικτυακών λιανοπωλητών και η ευκολία στην αναζήτηση προϊόντων και τη σύγκριση τιμών. Εντούτοις, η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση αλγορίθμων και η δυνατότητα αξιοποίησης των μαζικών δεδομένων (big data) μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διευκολύνουν την υιοθέτηση πρακτικών που ζημιώνουν τους καταναλωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως εξηγεί, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ερευνήσει σε βάθος τις ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν στο ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να ενισχύσει την ευημερία των καταναλωτών, αλλά και να συνεισφέρει με τη δράση της στην ψηφιακή μετάλλαξη της χώρας και την προώθηση της καινοτομίας.

Συγκυριακά, η έναρξη της κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο συνέπεσε χρονικά με μια περίοδο κατά την οποία η πανδημία του κορονοϊού έχει αυξήσει αισθητά την εξάρτηση των Ελλήνων από τις εμπορικές δραστηριότητες των διαδικτυακών λιανοπωλητών. Υπό αυτή την έννοια, εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων που έχει αναλάβει η επιτροπή για την προστασία των καταναλωτών.

«Η διοίκηση και το προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έχοντας απόλυτη επίγνωση των αντίξοων και πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε ως χώρα, παραμένουν αφοσιωμένοι στην αποστολή της Αρχής για εντοπισμό και καταπολέμηση πρακτικών που ζημιώνουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα κατά την παρούσα συγκυρία. Η τελική έκθεση για το e-commerce πρόκειται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2021» όπως καταλήγει το κείμενο στο ενημερωτικό δελτίο της επιτροπής.