ΥΠΟΙΚ: Όλα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

10/08/2021, 21:41
ΥΠΟΙΚ: Όλα τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της αποκατάστασης των πληγείσων περιοχών και την στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, διαβεβαιώνοντας ότι η μέχρι στιγμής συνετή πολιτική επιτρέπει την χρήση αυτού του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.

Πιο αναλυτικά:

1. Παροχή στεγαστικής συνδρομής έως 150.000 ευρώ: 80% δωρεάν με κρατική αρωγή και 20% με άτοκο δάνειο, το οποίο θα έχει την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Μάλιστα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τον υπολογισμό της συνολικής ζημιάς, θα προβλέπεται άμεση αρωγή ως εξής:

Κατοικίες:

 • Για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς: 20.000 ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 6.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 • Για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες: 12.000 ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 4.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
 • Για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες: 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή

Λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:

 • Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς: προκαταβολή 14.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
 • Για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά: προκαταβολή 8.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.
 • Για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά: προκαταβολή 3.000 ευρώ για τη Στεγαστική Συνδρομή.

Πώς θα γίνεται η παροχή στεγαστικής συνδρομής

 • Θα ανοίξει πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέσω της διαδικτυακής πύλης arogi.gov.gr, όπου οι πολίτες θα καταθέτουν, με υπεύθυνη δήλωσή τους, για κάθε ακίνητο, την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί.
 • Η πλατφόρμα θα ανοίξει τις αμέσως επόμενες ημέρες (18 Αυγούστου), και η καταβολή της πρώτης αρωγής θα ξεκινήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.
 • Παράλληλα, θα γίνεται η καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και θα προσδιοριστεί το τελικό ποσό της ζημίας, κατόπιν υποβολής φακέλου του πληττόμενου.
 • Το επιπλέον ποσό για Στεγαστική Συνδρομή θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

 • Η Στεγαστική Συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9).
 • Η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ.
 • Οι οικονομικές ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο.
 • Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν δικαιούνται τόσο τη Στεγαστική Συνδρομή, όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή.
 • Σε περίπτωση που η κατοικία έχει μακροχρόνια μίσθωση, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη Στεγαστική Συνδρομή, και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Μέχρι τον καθορισμό της οριστικής ζημιάς που υπέστησαν οι επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών, χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων) η οποία αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα μέσα παραγωγής και τα κατεστραμμένα οχήματα, προβλέπονται τα εξής:

 • 8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς
 • 4.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που καθιστούν προσωρινά μη δυνατή την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • 2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές

Συνεπώς, ενδεικτικά, για επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς οι κτιριακές τους εγκαταστάσεις, αυτές θα λάβουν προκαταβολή 22.000 ευρώ, 14.000 ευρώ έναντι Στεγαστικής Συνδρομής και 8.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης.

Επίσης, προβλέπεται η άμεση χορήγηση πρώτης βοήθειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες δεν έχουν υποστεί ζημίες οι εγκαταστάσεις τους ή δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις και έχουν υποστεί ζημία σε πολυετείς καλλιέργειες, ως εξής:

 • 4.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις άνω των 50 στρεμμάτων,
 • 2.000 ευρώ εφόσον έχουν πληγεί εκτάσεις μεταξύ 10 και 50 στρεμμάτων
 • 1.000 ευρώ για μικρότερες καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι το ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ ζωικό κεφάλαιο αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τον κανονισμό του. Για τις μονοετείς καλλιέργειες, δρομολογείται η άμεση αντιμετώπιση των ζημιών τους, στο πλαίσιο των εξατομικευμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες ειδική πλατφόρμα, μέσω της ΑΑΔΕ, για την χορήγηση της πρώτης αρωγής, όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν τις επόμενες εβδομάδες την οικονομική στήριξη.

3. Πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης

 • Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Απαλλαγή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.
 • ΕΝΦΙΑ: Τα ακίνητα (κτίσματα, οικόπεδα, αγροκτήματα), που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2021, του 2022 και του 2023.
 • Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης: Δίνεται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ μηνιαίως, για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης των μόνιμων κατοίκων, οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
 • Αναστολή πληρωμής φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τους επόμενους έξι μήνες.
 • Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο χρόνος της θα καθοριστεί από το εύρος της ζημιάς.
 • Επιχορήγηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποκατάσταση των Υποδομών: Άμεση ενίσχυση για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν καταστροφές και για τα πρώτα έργα ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί, ύψους αρχικά 20 εκατ. ευρώ.

Ειδικά μέτρα για την Εύβοια

Επιπλέον μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα οποία βρίσκονται στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης -Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Ευβοίας, καθώς οι παρακάτω δράσεις ισχύουν για το σύνολο των φυσικών και νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν έχουν υποστεί ζημίες από την πυρκαγιά:

⦁ αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων
⦁ αναστολής ασφαλιστικών εισφορών
⦁ αναστολής δανειακών υποχρεώσεων
⦁ αναστολής διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Επιπλέον, ειδικά για το 2021, το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται σ’ αυτούς τους δήμους, απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους, μέχρι και για διάστημα τριών μηνών.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.