"Ξεχασμένα" τέλη κυκλοφορίας καλούνται να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες Ι.Χ

29/10/2021, 09:33

Ηλεκτρονικό μήνυμα στην προσωπική τους σελίδα στην ΑΑΔΕ θα βρουν τουλάχιστον 75.000 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016. 

Με την επιστολή, τους δίνεται η δυνατότητα, από σήμερα το πρωί, μέσω του myCAR, να δηλώσουν, μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, τον λόγο για τον οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2016, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Αν δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την παραπάνω δήλωση ή τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύουν την έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας για το 2016, τότε πληρώνουν τα τέλη του 2016 δύο φορές, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μετά τις 22 Νοεμβρίου, η υποβολή δήλωσης μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και η κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών θα είναι εφικτή μόνο στη ΔΟΥ.

Ωστόσο, η εκπρόθεσμη κατάθεση στη ΔΟΥ δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα βεβαιωθούν τα διπλάσια τέλη. Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύψει έλλειψη υποχρέωσης καταβολής τελών κυκλοφορίας, τα βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται