Διεθνές Σεμινάριο για το μέλλον του τουρισμού

08/12/2021, 14:43
Διεθνές Σεμινάριο για το μέλλον του τουρισμού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Κοινό Σεμινάριο (Joint Seminar) που διοργάνωσε το Υπουργείο Τουρισμού την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” στην Αθήνα με θέμαBEST MED & SMARTMED: Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δημιουργία συνεργειών».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου ΒΕST MED, που χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020». Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας, την Περιφέρεια Ανδαλουσίας, την Διάσκεψη των Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών της Ευρώπης, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού του Μαυροβουνίου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & ΕΕ της Κροατίας.

Τα στρατηγικά έργα BEST MED & SMARTMED υλοποιούνται με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων από τις χώρες της Μεσογείου με στόχο την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων στον τουρισμό και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών προορισμών και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν τα μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο των έργων. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη των συνεργειών μεταξύ των στρατηγικών έργων, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών για τον βιώσιμο τουρισμό στη Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου τονίστηκε η σημασία της ενεργού εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών, των τοπικών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και η εδραίωση εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών. Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, αναπτύχθηκαν δύο καινοτόμα μοντέλα: το μοντέλο βιώσιμων πολιτιστικών μονοπατών (“MED S&C Path Model ”) και το μοντέλο επιχειρηματικού τουρισμού (“SMART Tourism Business Model”). To πρώτο μοντέλο σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην επίτευξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτιστικών διαδρομών και άλλων φυσικών/θεματικών μονοπατιών σε μεσογειακούς προορισμούς ακολουθώντας τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού. Το δεύτερο μοντέλο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου τουριστικού οράματος για την περιοχή της Μεσογείου, το οποίο θα βασίζεται στην ελκυστικότητα καινοτόμων επιχειρήσεων.

Οι απαραίτητες νέες ικανότητες και γνώσεις που χρειάζεται να αποκτήσουν οι επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, καθώς και ο καίριος ρόλος της τεχνολογίας, υπό το πρίσμα ιδίως των επιπτώσεων της πανδημίας, τέθηκαν στο επίκεντρο του "Κοινού Σεμιναρίου". Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της συλλογής και διαχείρισης αξιόπιστων δεδομένων για την αναχαίτιση του υπερτουρισμού και τη λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων.

Το "στοίχημα" των έξυπνων πόλεων και των πόλεων μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, των λεγόμενων “zero cities", αποτέλεσαν, τελος, σημαντικό πεδίο συζήτησης με προτάσεις σύστασης κόμβων (hubs) "έξυπνου τουρισμού", εφαρμογής δράσεων επικοινωνίας και προβολής και διεύρυνσης της συνεργασίας των ενδιαφερόμενων μερών μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας.

Το έργο BEST MED υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Med από οκτώ χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Ελλάδα και Mαυροβούνιο) με γενικό στόχο την ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο και την αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων στον τουρισμό, όπως η εποχικότητα και η έλλειψη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων. Το έργο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στην διασυνοριακή περιοχή της Μεσογείου συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός έξυπνου, συμμετοχικού και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του έργου BEST MED αναπτύσσεται και ελέγχεται το μοντέλο βιώσιμων πολιτιστικών διαδρομών με σκοπό να βελτιώσει τη διαχείριση των Πολιτιστικών διαδρομών και μονοπατιών και να αξιολογήσει το επίπεδο βιωσιμότητάς τους με τη χρήση μίας δέσμης κριτηρίων και δεικτών. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο Παρατηρητηρίων Τουρισμού στη Μεσόγειο (MED NTO) προκειμένου να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών.