Ηλεκτρονικά από σήμερα γίνονται οι δωρεές και οι γονικές παροχές

13/12/2021, 18:20
η είσοδος της εφαρμογής στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ

Ψηφιακά γίνονται από σήμερα Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις φόρου δωρεών και ψηφιακών παροχών.Έως και τις 19 Δεκεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων φόρου δωρεάς/γονικής παροχής γίνεται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ «myPROPERTY».

Παράλληλα, όμως, ξεκινούν και οι έλεγχοι στις δωρεές χρημάτων προσκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, όπως δηλαδή προβλέπει η νομοθεσία για να ισχύσει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Με τη νέα, ψηφιακή διαδικασία των γονικών παροχών και δωρεών όλα θα διενεργούνται στα γραφεία του συμβολαιογράφου που όμως είναι ήδη επιφορτισμένοι με τις αγοροπωλησίες ακινήτων. Συγκεκριμένα απο σημερα, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών υποβάλλονται μέσω του myProperty. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής. Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά. Σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

Οι δηλώσεις γονικής παροχής – δωρεάς ακινήτου θα ολοκληρώνεται ψηφιακά στα εξής βήματα:

  • Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό δωρητή και δωρεοδόχου
  • Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα δωρητή και δωρεοδόχου στο myAADE
  • O δωρητής και δωρεοδόχος αποδέχονται τη δήλωση
  • Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και σε περίπτωση που προκύπτει φόρος βεβαιώνεται.
  • Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
  • Εάν προκύπτει πληρωμή φόρου ο δωρεοδόχος πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
  • Το TAXIS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
  • Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και δωρεοδόχο
  • Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myPROPERTY

Έλεγχοι στις δωρεές χρημάτων

Ταυτόχρονα ξεκινούν και οι έλεγχοι σε όσους προχώρησαν σε αφορολόγητες δωρεές χρηματικών ποσών αλλά…. ξέχασαν να υποβάλουν το παραστατικό που αποδεικνύει ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω τραπεζών.

Οι δωρητές θα κληθούν να προσκομίσουν τα στοιχεία στην εφορία και όσοι δεν τα έχουν θα κληθούν να πληρώσουν φόρο με συντελεστή 10% επί του ποσού της δωρεάς. Παράλληλα, σε αυτές τις περιπτώσεις η εφορία θα ελέγξει όσους έκαναν δωρεά χρηματικών ποσών εκτός τραπεζικού συστήματος για την προέλευση των χρημάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δηλωμένα και ως εκ τούτου φορολογημένα ή εάν πρόκειται για «μαύρο» χρήμα.

Όσοι φορολογούμενοι προχώρησαν σε δωρεά χρηματικών ποσών σε συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου και ισχύει το αφορολόγητο όριο των 800.000, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνυποβάλουν το σχετικό τραπεζικό παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η διακίνηση των χρημάτων από τον λογαριασμό του δωρητή στον λογαριασμό του δωρολήπτη. Οσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί θα πρέπει να ελεγχθούν και να κληθούν οι πολίτες να υποβάλουν το τραπεζικό παραστατικό. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: ο/η σύζυγος του φορολογουμένου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον φορολογούμενο, οι κατιόντες πρώτου βαθμού, δηλαδή τα παιδιά. Επίσης, στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (εγγονοί) και οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς).

Το σχετικό βίντεο της ΑΑΔΕ