Ε.Ε: πακέτο 7,5 εκατ. ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας

14/12/2021, 19:04
Ε.Ε: πακέτο 7,5 εκατ. ευρώ για στήριξη επιχειρήσεων της Βόρειας Εύβοιας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέκρινε πρόγραμμα ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πανδημίας, για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της ρευστότητας εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους δύο δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού και τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Επιπλέον, η ανάκαμψη των εν λόγω εταιρειών έχει τεθεί σε κίνδυνο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που ξέσπασαν τον Αύγουστο του 2021. Το μέτρο θα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με λιγότερους από 1.000 εργαζόμενους, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς και έχουν την έδρα τους στους δύο δήμους (στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας).

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο επιχείρηση θα καθοριστεί μεταξύ 30% και 60% της μείωσης του κύκλου εργασιών της, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ και ανώτατο τα 200.000 ευρώ.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 290.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τα 345.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 2,3 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλους τομείς· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.