PwC: Αυξάνονται οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, παγκοσμίως

01/02/2022, 21:37
PwC: Αυξάνονται οι επενδύσεις σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, παγκοσμίως

Αύξηση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική τεχνολογία σε όλο τον κόσμο καταγράφεται σε πρόσφατη  ι έρευνα της PwC.

Σύμφωνα με την έρευνα «State of Climate Tech 2021», που διεξήγαγε η PwC κατά το β’ εξάμηνο 2020 και το α’ εξάμηνο 2021, σημειώθηκε έντονη εισροή επενδύσεων από επιχειρησιακά (venture capital – VC) και ιδιωτικά κεφάλαια (private equity – PE) σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες (climate tech), η οποία άγγιξε τα 87,5 δισ. δολάρια, με περισσότερα από 60 δισ. δολάρια να καταγράφονται μόνο στο πρώτο μισό του 2021.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 210% σε σύγκριση με τα 28,4 δισ. δολάρια που επενδύθηκαν το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 • Σταδιακά διαμορφώνεται η τάση για κατεύθυνση 14 cents από κάθε δολάριο επενδυτικού κεφαλαίου στο climate tech.

Η μελέτη αποτυπώνει ωστόσο ότι υπολείπονται επενδύσεις σε τεχνολογίες που παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις και οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2.

Μεταξύ των 15 τεχνολογικών λύσεων που εξετάζει η έρευνα, οι πέντε που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του δυναμικού μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 συγκέντρωσαν μόλις το 25% της επένδυσης στην περιβαλλοντική τεχνολογία στο διάστημα από το 2013 ως το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτές είναι:

 • Ηλιακή ενέργεια,
 • Αιολική ενέργεια,
 • Τεχνολογία αποβλήτων τροφίμων,
 • Παραγωγή πράσινου υδρογόνου,
 • Εναλλακτικές τροφές/πρωτεΐνες χαμηλών εκπομπών.

Το climate tech περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Έπειτα από μια ταχεία ανάπτυξη μεταξύ 2013 και 2018, οι επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα παρέμειναν στάσιμες μέχρι το 2020, καθώς οι μακροοικονομικές τάσεις και η παγκόσμια πανδημία λειτούργησαν ανασταλτικά.

Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις ανέκαμψαν ραγδαία το πρώτο εξάμηνο του 2021, χάρη σε μια μεγαλύτερη στροφή προς τα κριτήρια ESG στις ιδιωτικές αγορές, στους νέους κανονισμούς και πρότυπα, και στη δέσμευση χιλιάδων εταιρειών να υιοθετήσουν στρατηγικές για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα της PwC:

 • Το μέσο μέγεθος συναλλαγής στο climate tech (περιβαλλοντικές τεχνολογίες) σχεδόν τετραπλασιάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, στα 96 εκατ. δολάρια από τα 27 εκατ. δολάρια το προηγούμενο έτος.
 • Περίπου 1600 επενδυτές δραστηριοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι λιγότερων από 900 ενεργούς επενδυτές το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς η ευρύτερη επενδυτική κοινότητα εξοικειώνεται με τις ευκαιρίες στο climate tech.
 • Οι SPAC (εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού) κατάφεραν να τονώσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του climate tech, αντλώντας 25 δισ. δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2021, δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής χρηματοδότησης.
 • Η αυτοκίνηση και οι μεταφορές εξακολουθούν να λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της χρηματοδότησης, καθώς η ηλεκτροκίνηση, η μικροκινητικότητα και άλλα καινοτόμα μοντέλα μεταφοράς προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.
  Ο δύσκολος αυτός τομέας άντλησε σχεδόν 58 δισ. δολάρια μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2020 και του πρώτου εξαμήνου του 2021, αντιστοιχώντας στα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης.
 • Η αυτοκίνηση και οι μεταφορές, η βιομηχανία, η μεταποίηση και η διαχείριση πόρων, καθώς και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν την ταχύτερη ανάπτυξη σε ετήσια βάση μεταξύ του δεύτερου εξαμήνου του 2019 και του πρώτου εξαμήνου του 2021, με αύξηση πάνω από 260% έκαστη, αγγίζοντας τα 58 δισ. δολάρια, 6,9 δισ. δολάρια και 1,2 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Αύξηση των επενδύσεων καταγράφεται σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς που αξιολογήθηκαν, με βασική εστίαση σε λύσεις τεχνολογίας που δύνανται να μειώσουν τις εκπομπές κατά 20%.

Σημειώνεται επίσης ότι, παρά τη γενική ανάπτυξη, ο αριθμός των πρώιμων επενδύσεων VC έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές στάσιμος από το 2018. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει μεν την ωριμότητα του climate tech ως στοιχείου του ενεργητικού μιας εταιρείας, υπογραμμίζει όμως και την ανάγκη για χρηματοδότηση περισσότερων startups με την προοπτική να εξελιχθούν σε «unicorn» και «gigacorn».

Στην πρώτη γραμμή των επενδύσεων στο climate tech είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που προσελκύουν σχεδόν 65% των επενδύσεων VC ύψους 56,6 δισ. δολαρίων μεταξύ β’ εξαμήνου 2020 και α’ εξαμήνου 2021. Κατά την ίδια περίοδο οι επενδύσεις στην Κίνα εκτιμώνται στα 9 δισ. δολάρια, ενώ στην Ευρώπη το σύνολο άγγιξε τα 18,3 δισ. δολάρια, χάρη σε μια σχεδόν 500% (494%) αύξηση στους τομείς Κινητικότητας και Μεταφορών, έναντι του προηγούμενου δωδεκαμήνου.