Ευρώπη: Mέτρα για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης

10/03/2022, 19:00
Ευρώπη: Mέτρα για τον περιορισμό της ενεργειακής κρίσης

Σήμερα η Επιτροπή παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε εξαιρετικές περιστάσεις

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ανώτατο όριο στις τιμές αερίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί το άλμα των τιμών και να συγκρατηθεί η μεταβλητότητα στις αγορές αερίου και ηλεκτρισμού, δήλωσε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας ενέργειας Engie Κάθριν ΜακΓκρέγκορ.

«Ως επείγον ζήτημα, νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να εξετάσουμε την επιβολή ανώτατου ορίου στις χονδρικές τιμές αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να περιοριστεί η μεταβλητότητα», δήλωσε η ΜακΓκρέγκορ σε πάνελ που διοργάνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν φθάσαμε σε τέτοια επίπεδα», δήλωσε η ίδια αναφορικά με τις πρόσφατες αυξήσεις στις ευρωπαϊκές τιμές αερίου. «Νομίζω ότι γι’ αυτό τον λόγο αυτό δικαιολογεί ένα μέτρο, ένα ανώτατο όριο. Είμαστε σε ασυνήθιστες συνθήκες».

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση σχετικά με τις δράσεις για την ενεργειακή επάρκεια της ΕΕ, η Κομισιόν σημειώνει μεταξύ άλλων πως, «εργαλειοθήκη για τις τιμές της ενέργειας» της Επιτροπής του περασμένου Οκτωβρίου βοήθησε τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών στους ευάλωτους καταναλωτές και εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Σήμερα η Επιτροπή παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε εξαιρετικές περιστάσεις και καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να ανακατανείμουν στους καταναλωτές τα έσοδα που προκύπτουν από υψηλά κέρδη του ενεργειακού τομέα και από την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρέχουν βραχυπρόθεσμη στήριξη στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας και να συμβάλουν στη μείωση της έκθεσής τους στην αστάθεια των τιμών της ενέργειας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Μετά από διαβούλευση σχετικά με στοχευμένες τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επίσης διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τις ανάγκες και το πεδίο εφαρμογής ενός νέου προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις με σκοπό τη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, ιδίως σε εκείνες που αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης

Από την άλλη, στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία Μηχανισμού Αλληλεγγύης με σκοπό τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης επανέρχονται πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκράτηση των τιμών και την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Σε σχέση με τις τιμές, προσθέτουν, οι περισσότερες από τις προτάσεις της ΕΕ ήδη εφαρμόζονται από την ελληνική κυβέρνηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται η μεταφορά κερδών από τις ανανεώσιμες πηγές και τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στον καταναλωτή (είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης μέσω του οποίου επιδοτούνται οι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου), ενώ επισημαίνονται και οι εκπτώσεις που εφαρμόζουν η ΔΕΗ και η ΔΕΠΑ προς τους πελάτες τους.

Δεν αποκλείονται πάντως περαιτέρω ανακοινώσεις για στήριξη των καταναλωτών εντός της εβδομάδας. Η ελληνική πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την ενεργειακή κρίση από τον οποίο τα Κράτη Μέλη θα έχουν τη δυνατότητα λήψης χαμηλότοκων δανείων για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιστάθμισης των επιπτώσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Οι προτάσεις που ανακοίνωσε η Κομισιόν αποσκοπούν στην εξάλειψη της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία πριν από το 2030 με μέτρα όπως η αύξηση των εισαγωγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και των εισαγωγών μέσω αγωγών από προμηθευτές εκτός Ρωσίας, η αξιοποίηση του βιομεθανίου και ανανεώσιμου υδρογόνου, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του εξηλεκτρισμού, κ.α. Η ΕΕ φιλοδοξεί να μειώσει εφέτος την κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 100 δισεκ. κυβικά μέτρα, μέγεθος που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία.