Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου: Γιατί τώρα βγαίνει τώρα στις αγορές η Ελλάδα;

Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου: Γιατί τώρα βγαίνει τώρα στις αγορές η Ελλάδα;

Το Ελληνικό Δημόσιο «βγαίνει» λίγο πριν τις επικείμενες αποφάσεις από την ΕΚΤ για νέα αύξηση επιτοκίων.

Σε ταραγμένα νερά, η Ελλάδα βγαίνει εκ νέου στις αγορές, με την επανέκδοση του 5ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου (3M Euribor+1,23%), λήξης 15 Δεκεμβρίου 2027.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί είναι 750 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές.

Η απόδοση των ελληνικών ομολόγων αυτή την εβδομάδα βρίσκεται κάτω από το 5% της προηγούμενης, στο 4,867% αλλά παρόλα αυτά κοντά στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2017, ενώ στη δημοπρασία του 5ετούς ομολόγου που επιχειρεί το ελληνικό Δημόσιο, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο πιο κάτω από το 3%.

Γιατί τώρα στις αγορές;

Εάν και η χώρα θα μπορούσε να μην βγει καθόλου στις αγορές, λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, καθώς οι συνθήκες είναι σχεδόν απαγορευτικές, παρόλα αυτά το οικονομικό επιτελείο θέλει να δώσει το μήνυμα πως η Ελλάδα ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες μπορεί και κρατά την επικοινωνία με τις αγορές.

Η συνεχής επικοινωνία με τις αγορές άλλωστε είναι και ένα από τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν την επενδυτική βαθμίδα.

Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο «βγαίνει» λίγο πριν τις επικείμενες αποφάσεις από την ΕΚΤ για νέα αύξηση επιτοκίων.
Εάν και οι αγορές σχεδόν έχουν προεξοφλήσει την αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, πάντα παραμένει ένα παράθυρο μικρότερης απόδοσης.
Επιπλέον οι τιμές των spreads σε σχέση με τον γερμανικό τίτλο βρίσκoνται στα χαμηλότερα επίπεδα για τον Οκτώβριο, γεγονός που δημιούργησε μία κάποια ευκαιρία.

Επανέκδοση 5ετούς: Γιατί επιχειρείται έξοδος στις αγορές εν μέσω τρικυμίας-1

Τα επόμενα βήματα

Προσεκτικά θα είναι τα επόμενα βήματα του οικονομικού επιτελείου ως προς την «επικοινωνία» με τις αγορές τόσο μέχρι το τέλος του 2022 όσο και για το 2023, λένε από το οικονομικό επιτελείο.

Το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί κοντά στα 7 δισ. μέσω των κεφαλαιαγορών, με τα οποία αποπληρώθηκε πρόωρα το δάνειο του ΔΝΤ στις αρχές Απριλίου του 2022, ύψους 1.186,7 εκατ. ευρώ, ενώ σχεδιάζεται να ακολουθήσει η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των ευρωπαϊκών δανείων του Greek Loan Facility (GLF), ύψους 2.645 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η δανειακή στρατηγική πάντως για το επόμενο έτος όπως αναφέρεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να είναι περιορισμένη, αναφορικά με το συνολικό ποσό εκδόσεων, ήτοι σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2022.